hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Medzinárodný deň čistého ovzdušia a modrej oblohy: spoločne za čisté ovzdušie

ilustračný obrázok

Znečistenie ovzdušia je najväčším environmentálnym zdravotným rizikom, ktoré má dosah na celé ľudstvo, je zodpovedné za viac ako 6 miliónov predčasných úmrtí na celom svete. Práve preto je ochrana ovzdušia a zabezpečenie zdravého vzduchu celosvetovou výzvou. Dňa 7. septembra si pripomíname význam kvality ovzdušia vďaka Medzinárodnému dňu čistého ovzdušia a modrej oblohy.

Tohtoročným heslom kampane je „Spoločne za čisté ovzdušie“. V rámci tohto dňa zdôrazňuje Organizácia Spojených národov pre životné prostredie (UNEP) úsilie, ktoré je potrebné vynaložiť na dosiahnutie lepšej kvality ovzdušia. Cieľom je zlepšiť životné podmienky pre obyvateľov a minimalizovať negatívne účinky znečistenia ovzdušia na zdravie a životné prostredie.

Ministerstvo životného prostredia si uvedomuje, že Slovensko čelí problémom s kvalitou ovzdušia, preto vyvíja maximálne úsilie na odvrátenie tohto negatívneho javu. Tento rok predložilo nový zákon o ochrane ovzdušia, ktorý po schválení v parlamente nadobudol platnosť 1. júla 2023. Jeho cieľom je zavedenie nových pravidiel pri udržaní a zabezpečovaní kvality ovzdušia; posilnenie právomocí orgánov ochrany ovzdušia, vrátane výkonu kontrol; zavedenie povolenia pre stacionárny zdroj znečistenia; zákaz spaľovania tuhých druhotných palív.

MŽP SR od januára 2020 implementuje projekt LIFE IP – Zlepšenie kvality ovzdušia (Populair), podporený Európskou úniou, ktorý sa zameriava na budovanie odborných kapacít a šírenie osvety o kvalite ovzdušia. Pre verejnosť bola koncom roka sprístupnená na stiahnutie mobilná aplikácia Dnes dýcham, v ktorej si vedia každý deň sledovať aktuálny stav kvality ovzdušia a nastaviť si notifikácie na vybrané miesta.

Ďalšou významnou aktivitou bolo informatívne meranie znečistenia ovzdušia z dopravy v okolí vybraných škôl pomocou pasívnych meračov. Do tejto aktivity sa zapojilo 42 škôl z celého Slovenska a počas jedného mesiaca sledovali žiaci meteorologické podmienky a iné faktory vplývajúce na kvalitu ovzdušia, pričom výsledky meraní spracovali do plagátovej podoby.

Keďže povedomie o kvalite ovzdušia je na Slovensku stále nízke, Populair má za cieľ šíriť osvetu rôznymi kanálmi. O témach lepšej ochrany ovzdušia, správneho vykurovania a udržateľnej mobility informuje na podujatiach, festivaloch, v školách, v obchodoch a na sociálnych sieťach počas celého roka.

Na zlepšenie ovzdušia niekedy stačí len mierne pozmeniť správanie a návyky jednotlivcov, aby sa dosiahli želané výsledky. Dnešný deň pripomína, že čistý vzduch a modrá obloha sú základnými právami každého obyvateľa a je na nás všetkých, aby sme pracovali spoločne na dosiahnutí tohto cieľa a zanechali budúcim generáciám prostredie, ktoré je zdravé, udržateľné a plné života.

Zdroj fotografi: pixabay.com