hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Envirorezort podpísal memorandum o posilňovaní spolupráce s neziskovým sektorom a občianskou spoločnosťou

ilustračný obrázok

Ministerstvo životného prostredia a Úrad splnomocnenca vlády pre rozvoj občianskej spoločnosti podpísali memorandum o spolupráci pri zabezpečovaní dialógu medzi envirorezortom a občianskou spoločnosťou pri ochrane a tvorbe životného prostredia.

„Zapájanie verejnosti do tvorby a implementácie verejných politík predstavuje nevyhnutný nástroj na zvyšovanie dôvery verejnosti v štátne inštitúcie. Neziskové organizácie zohrávajú nezastupiteľnú úlohu pri tvorbe verejných politík. Zastupujú odbornú verejnosť, ktorá sa danej oblasti venuje dlhodobo a bez ohľadu na aktuálnu politickú situáciu,“ vyhlásil Filip Vagač, splnomocnenec vlády pre rozvoj občianskej spoločnosti.

Podľa ministerstva životného prostredia a úradu splnomocnenca je nevyhnutné posilňovať účasť neziskových organizácií a občianskej spoločnosti pri príprave legislatívy a súčasne prehlbovať dialóg pri ochrane životného prostredia.

„Vzájomná spolupráca je dôležitá vo všetkých oblastiach ochrany životného prostredia. Od zelenej transformácie, cez reformu národných parkov až po ochranu ovzdušia, vody či riešenia klimatickej zmeny,“ uzavrel Milan Chrenko, minister životného prostredia.

Prostredníctvom memoranda sa envirorezort a úrad splnomocnenca zaviazali vytvárať podmienky pre vzájomnú spoluprácu pri podpore diskusie, participatívnych procesov tvorby, implementácie či vyhodnocovania verejných politík a národnej legislatívy.