hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

14. októbra si pripomíname Svetový deň sťahovavého vtáctva

ilustračný obrázok

Za posledných vyše 30 rokov zmizlo 35 percent svetových mokradí, ktoré sú kľúčové pre sťahovavé vtáky. Mokrade majú popri zadržiavaní a čistení vody v krajine a ďalších prínosoch pre spoločnosť aj dôležitú úlohu hniezdisk, lovísk a odpočinkových miest na migračných trasách vtákov. Tohtoročná kampaň Svetového dňa sťahovavého vtáctva preto zdôrazňuje význam vody a jej vplyv na sťahovavé vtáctvo. Na lepšiu ochranu sťahovavých vtákov a ich biotopov je tiež dôležité prijímať opatrenia na medzinárodnej aj lokálnej úrovni.

Cieľom Svetového dňa sťahovavého vtáctva je zvyšovať povedomie verejnosti o sťahovavom vtáctve a jeho význame v rôznych ekosystémoch. Rovnako tak zdôrazniť potrebu ochrany sťahovavých vtákov a ich stanovíšť nielen v krajinách, kde hniezdia a vyvádzajú mláďatá, ale aj počas celej trasy letu zo a do zimovísk.

Ochrana prírody a vtáctva podporuje zachovanie druhovej pestrosti a fungovanie prirodzených ekosystémov. Z druhov viazaných na mokrade sem patria napríklad bocian biely, beluša veľká, volavka purpurová, bučiak veľký, bučiačik močiarny, rybárik riečny, chavkoš nočný, chriašteľ malý, kalužiak červenonohý, brehuľa hnedá, hrdzavka potápavá a ďalšie druhy kačíc a husí, kaňa močiarna, či mimoriadne vzácny hniezdič trsteniarik tamariškový. Pre 23 CHVÚ už vláda schválila programy starostlivosti, vrátane mokraďových, ďalšie sú vo fáze prípravy. CHVÚ sú súčasťou európskej sústavy chránených území Natura 2000, zaberajú vyše štvrtinu územia z celkovej rozlohy Slovenskej republiky.

Tohtoročná kampaň upriamuje pozornosť na dôležitosť vody pre vtáctvo. Po celom svete dochádza k zmenšovaniu vodných ekosystémov, predovšetkým v dôsledku zvyšujúceho sa dopytu po vodných zdrojoch, znečisťovania či zmene klímy. Na vodu priamo viazané sťahovavé vtáctvo tak stráca vhodné lokality na odpočinok pozdĺž migračných trás a zimovísk, ale aj priestor na hniezdenie a život.

Čo môžeme urobiť pre praktickú ochranu vtáctva

Hlavným organizátorom Svetového dňa sťahovavého vtáctva je už od roku 2006 sekretariát Dohovoru o ochrane sťahovaných druhov voľne žijúcich živočíchov (CMS)Dohody o ochrane africko-euroázijského vodného sťahovavého vtáctva (AEWA). Obidva medzinárodné dokumenty sú administratívne zabezpečované OSN prostredníctvom Programu pre životné prostredie (UNEP). Partnermi sú aj organizácie Životné prostredie pre Ameriku (EFTA)East Asian-Australasian Flyway Partnership EAAFP .