hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Mimoriadnu výzvu pre samosprávy zasiahnuté zemetrasením a veternou smršťou plánuje SAŽP spustiť 1. decembra. Podmienky výzvy zverejní už 15. novembra.

ilustračný obrázok

O finančný príspevok budú môcť majitelia rodinných domov poškodených po krupobití v okresoch Michalovce a Sobrance a po zemetrasení v Prešovskom kraji požiadať od 1. decembra.
Výzva na obnovu rodinných domov je nasmerovaná k domácnostiam, ktoré sa dostali do ťažkej životnej situácie po júlovom krupobití a po októbrovom zemetrasení. Otvorená bude len pre zasiahnuté regióny a je na ňu predbežne vyhradená suma 22,8 miliónov eur. Minimálne 1000 domácností tak môže získať príspevok z plánu obnovy až do výšky 22 800 EUR s DPH. Ďalšou novinkou je, že minimálna úspora primárnej energie, ktorá musí byť obnovou rodinného domu dosiahnutá, bude na úrovni 25%.

Som veľmi rád, že sa nám v priebehu pár dní podarilo pripraviť návrh tejto mimoriadnej výzvy. V stredu, 8. novembra sme jej návrh poslali na Úrad vlády, na Slovenskú komoru stavebných inžinierov (SKSI), ktorá sa podieľala na mapovaní škôd priamo na mieste a tiež na zástupcovkrajov postihnutých živelnou pohromou. Záleží nám na tom, aby táto mimoriadna výzva bola šitá na mieru majiteľom zničených rodinných domov,“povedal Matej Kerestúr, generálny riaditeľ SAŽP.

Po podpísaní zmluvy bude úspešným žiadateľom odoslaná záloha až do výšky 7000 EUR.

K žiadosti nebude potrebný energetický certifikát budovy (ECB) alebo projektové energetické hodnotenie domu (PEH). Tieto dokumenty, spolu s ECB po obnove, bude stačiť predložiť po ukončení obnovy spolu s koncovou žiadosťou o platbu – teda do 12 mesiacov po nadobudnutí účinnosti zmluvy.

„Oproti iným výzvam bude vyššia aj intenzita pomoci, a to až na úrovni 95 % z celkových oprávnených nákladov,“ dodal M. Kerestúr.
Vedenie SAŽP je v intenzívnom kontakte so zástupcami postihnutých miest a obcí.
Záleží nám na spätnej väzbe od starostov zasiahnutých oblastí s cieľom nastaviť podmienky výzvy tak, aby boli pre ľudí zrozumiteľné a dostupné. Pre potreby tejto výzvy taktiež meníme spôsob podania žiadostí tak, že „rýchle prsty“ už nebudú zohrávať žiadnu rolu. Na zapojenie sa do výzvy budú mať žiadatelia dosť času, rádovo v mesiacoch,“ vysvetľuje M. Kerestúr.

SAŽP zverejní znenie mimoriadnej výzvy č. 5 spolu s príručkou žiadateľa už 15. novembra na www.obnovdom.sk.

Viac informácií nájdu majitelia rodinných domov aj na YouTube kanáli Obnov dom a na sociálnych sieťach.

Zdroj fotografie: shutterstock.com