hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Na dekarbonizáciu priemyslu a teplárenstva je alokovaných 1,75 miliardy eur

ilustračný obrázok Slovensko bude môcť do roku 2030 využiť na dekarbonizáciu priemyslu a teplárenstva z Modernizačného fondu takmer dve miliardy eur v rámci schválených schém štátnej pomoci. Jedna miliarda je určená na schému pre oblasť teplárenstva a 750 miliónov eur je vyčlenených v  schéme pre oblasť dekarbonizácie priemyslu.

 

Sektory priemyslu a energetiky sú spolu zodpovedné za takmer 70% všetkých emisií skleníkových plynov na Slovensku. Pokles emisií v týchto sektoroch tak bude mať podľa envirorezortu nezanedbateľný vplyv na celkové množstvo emisií v celej našej krajine. Ministerstvo schválené schémy štátnej pomoci vníma ako historickú šancu modernizovať slovenský priemysel a teplárenstvo tak, aby vytvárali ekonomickú hodnotu a zároveň chránili životné prostredie v našej krajine.

Dekarbonizácia priemyslu je jedným z hlavných prvkov prechodu na bezuhlíkovú ekonomiku. Tento druh ekonomiky kladie dôraz na udržateľné využívanie prírodných zdrojov a zavádzanie inovácií.

Aby štát zabezpečil efektívne využitie finančných prostriedkov, Ministerstvo životného prostredia SR (MŽP) spolu s Ministerstvom hospodárstva SR aktuálne pracujú na zbere údajov o plánovaných investíciách hospodárskych subjektov v oblasti dekarbonizácie priemyslu a teplárenstva. Envirorezort preto vyzýva hospodárske subjekty, aby mu dali prostredníctvom formulára pre zaslanie investičných návrhov vedieť o svojich plánovaných investíciách s hodnotou nad 1 milión eur v týchto oblastiach.

Vyplnené formuláre o investičných zámeroch je potrebné zaslať niektorému z rezortov do pondelka 21. augusta (vrátane). Takto identifikované projekty bude následne možné podporiť v rámci výziev k niektorej zo schválených schém štátnej pomoci alebo zaradiť na indikatívny zoznam investícií, ktoré Slovenská republika v budúcnosti zamýšľa podporiť z prostriedkov Modernizačného fondu.

Vyplnený formulár môžu hospodárske subjekty zaslať na emailové adresy  a . Formulár je možné nájsť v spodnej časti na tomto odkaze: https://minzp.sk/aktuality/predkladanie-investicnych-navrhov-planovane-projekty-oblasti-dekarbonizacie-priemyslu-energetiky-indikativny-zoznam-inv.html

Zdroj fotografie: Pixabay.com