hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

MŽP SR zavádza prestížny model kvality

V Európe je uznávaným modelom kvality, ktorý je určený pre akúkoľvek organizáciu verejnej správy. Vytvára reálny obraz o fungovaní organizácie a vďaka navrhnutým opatreniam má priniesť lepšiu efektivitu a kvalitu všetkých procesov v danej organizácii. Reč je o systéme manažérstva kvality, modeli CAF – The Common Assessment Framework, ktorého implementáciu začalo Ministerstvo životného prostredia SR.

„Cieľom je začať na ministerstve s interným zlepšovaním, získať štruktúrovaný obraz o fungovaní našej organizácie prostredníctvom samohodnotenia realizovaným vlastnými zamestnancami, následne definovať námety pre zlepšovacie činnosti a zvýšiť kvalitu procesov ministerstva vo všetkých oblastiach pôsobnosti,“ povedala Ľubomíra Kubišová, generálna tajomníčka služobného úradu MŽP SR a garant modelu CAF na ministerstve.

Táto iniciatíva má silnú podporu vedenia envirorezortu. Pri implementácii modelu CAF sa bude postupovať v súlade s harmonogramom a postupmi implementácie modelu CAF na ministerstve, ktoré sú zverejnené a prístupné všetkým zamestnancom. Projekt odštartoval 1. novembra 2019 a bude trvať 20 mesiacov. Ministerstvo začne samohodnotením, ktoré bude mapovať obdobie posledných 3 rokov fungovania ministerstva a bude podporovať všetkých zamestnancov, ktorí sa do tohto procesu i ďalšieho zlepšovania zapoja.

Celý projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu prostredníctvom Operačného programu Efektívna verejná správa (OP EVS) „Zavádzanie a podpora manažérstva kvality v organizáciách verejnej správy“. Informácie o operačnom programe Efektívna verejná správa a projekte nájdete na http://www.reformuj.sk/https://www.unms.sk/?Zavadzanie-a-podpora-manazerstva-kvality-v-organizaciach-verejnej-spravy.

Informácie o modeli CAF nájdete aj na webovej stránke ministerstva životného prostredia: https://www.minzp.sk/caf/.