hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Stanovisko MŽP SR k poslaneckému návrhu novely zákona o ochrane prírody a krajiny Tomáša Tarabu, Štefana Kuffu a Filipa Kuffu

ilustračný obrázok

Ministerstvo životného prostredia SR (MŽP SR) si ctí súkromné vlastníctvo a považuje ho za nedotknuteľné. MŽP SR však odmieta návrh novely zákona o ochrane prírody poslancov Tomáša Tarabu, Štefana Kuffu a Filipa Kuffu, ktorá paralyzuje ochranu prírody na Slovensku. Ak sa poslanecký návrh zákona schváli, jeho dôsledkom nebude lepšia ochrana prírody, životného prostredia, ani lepšia ochrana vlastníckeho práva, ale znemožní sa ochrana európsky významných území. Prípadné schválenie novely poškodí v konečnom dôsledku aj vlastníkov pozemkov, keďže skomplikuje vyplácanie náhrad za prípadné obmedzenia.

Podľa štátneho tajomníka MŽP SR Michala Kiču poslanecký návrh novely zákona o ochrane prírody zakladá povinnosť, ktorá nemá obdobu ani v iných oblastiach práva. „Takéto súhlasy vlastníkov sa nevyžadujú v iných odvetviach práva, pri poľovníctve, lesníctve, územnom plánovaní, respektíve pri pozemkových úpravách, kde dochádza k rádovo závažnejším dopadom na vlastníctve právo. Vyžadovať súhlas všetkých vlastníkov nehnuteľností bez ohľadu na to, či sú navrhovaným vyhlásením územia európskeho významu akýmkoľvek spôsobom dotknutí, je kvôli rozdrobenosti pozemkového vlastníctva v praxi úplne nerealizovateľné“ zdôraznil štátny tajomník Kiča.

Za poslaneckú novelu hlasovalo v prvom čítaní parlamentu 70 zo 133 prítomných poslancov, najmä z klubov SMER-SD, SME RODINA a nezaradení poslanci (HLAS-SD a ĽSNS). O legislatívnej zmene budú poslanci rokovať vo výboroch Národnej rady SR. „V prípade, ak by parlament napokon schválil príslušné ustanovenie poslaneckej novely o vyžadovaných súhlasoch vlastníkov území, nepochybujem o tom, že toto ustanovenie sa neskôr zmení a nezostane v právnom poriadku,“ doplnil štátny tajomník Kiča.

Schválenie zákona ohrozí splnenie záväzku Slovenskej republiky dobudovať sústavu území európskeho významu NATURA 2000, ku ktorému sa zaviazali aj vlády Roberta Fica a Petra Pellegriniho. Nesplnenie tohto záväzku je už teraz predmetom infringementu.

Vlastnícke právo patrí medzi základné ľudské práva a slobody. Proces vyhlasovania území európskeho významu toto právo nijako neobmedzuje. Územia európskeho významu tvoria európsku sústavu chránených území – tzv. NATURA 2000. Ich úlohou je chrániť prírodné biotopy, voľne žijúce živočíchy a rastliny, ktorých prežitie v prírode je dôležité pre zachovanie druhovej pestrosti.

Národný zoznam Slovenska pozostáva z 642 území európskeho významu, z pohľadu Európskej komisie však stále v ňom nemajú niektoré vzácne druhy a biotopy európskeho významu dostatočné zastúpenie. Táto nedostatočnosť sa týka predovšetkým výmery biotopu európskeho významu Nížinné a podhorské kosné lúky. V týchto územiach je doslova žiaduce prírode blízke hospodárenie ako kosenie či spásanie. V nevyhnutných prípadoch, ak si to vyžaduje stupeň ochrany prírody, môže dôjsť k obmedzeniu hospodárenia v danom území. V takom prípade štát vypláca vlastníkovi územia peňažnú náhradu.

Autor fotografie: Jaroslav Košťál