hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Slovensko-holandská spolupráca pri sanácii envirozáťaže vo Vrakuni

ilustračný obrázok

Zástupcovia vedeckých inštitúcií, samosprávy a občianskych aktivistov zo Slovenska a experti z Holandska a Českej republiky sa stretli za okrúhlym stolom na Bratislavskom hrade, aby diskutovali o možných riešeniach sanácie bratislavskej vrakunskej skládky. Expertnú diskusiu spečatila spoločná deklarácia ku Vrakuni, ktorú podpísal štátny tajomník Ministerstva životného prostredia SR Michal Kiča, štátny tajomník Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Dušan Velič, poradca holandského ministra infraštruktúry a vodného hospodárstva Co Molenaar, starosta mestskej časti Bratislava-Vrakuňa Martin Kuruc a predsedníčka občianskeho združenia Za našu vodu Annamarie Velič.

Predmetom deklarácie, ako spoločného stanoviska expertov z oblasti geológie, je potvrdenie záujmu prehĺbenia budúcej spolupráce na medzinárodnej úrovni a prizvaním odborníkov aj z ďalších európskych krajín so skúsenosťami pri ochrane podzemných vôd.

Ochrana Žitného ostrova ako najväčšej zásobárne pitnej vody v strednej Európe a trvalé odstránenie environmentálnej záťaže v bratislavskej Vrakuni má pre Ministerstvo životného prostredia SR (MŽP SR) najvyššiu prioritu. Podľa ministra životného prostredia Jána Budaja skúsenosti medzinárodných expertov môžu pomôcť nájsť najvhodnejší spôsob sanácie environmentálnej záťaže vo Vrakuni. Zainteresované strany deklarujú vytvorenie medzinárodného expertného tímu, s cieľom výmeny skúseností a expertíz pri sanácii toxických skládok odpadov. MŽP SR na ich základe pripraví podklady na vyhlásenie otvorenej medzinárodnej súťaže na sanáciu environmentálnej záťaže vo Vrakuni, ktorá umožní vybrať najvhodnejšiu metódu sanácie na odstránenie znečistenia z environmentálnej záťaži vo Vrakuni.

 

Okrúhly stôl sa uskutočnil pri príležitosti návštevy holandského kráľovského páru na Slovensku, Jeho Veličenstva kráľa Viliama Alexandra a Jej Veličenstva kráľovnej Maximy. Zástupcovia holandskej misie na Slovensku ocenili inovatívne aktivity, ktoré zaviedlo MŽP SR v oblasti podpory obehového hospodárstva – zálohovanie PET fliaš a plechoviek. Holandsko plánuje v roku 2023 zaviesť systém zálohovania po vzore Slovenska.