hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Projekt www.obnovdom.sk má výsledky

ilustračný obrázok

 

V rámci novej výzvy si majitelia starších rodinných domov si budú môcť rýchlo a jednoducho obnoviť svoje domy a zlepšiť energetickú efektívnosť. Výrazne tomu pomôže nová proklientská výzva z projektu obnovy domov, financovaná z Plánu obnovy a odolnosti SR. Ohlásenie novej výzvy dnes predstavil minister životného prostredia SR Ján Budaj spoločne s generálnym riaditeľom Slovenskej agentúry životného prostredia Michalom Macom. Nová výzva prinesie vyššiu intenzitu pomoci a zjednodušenia, ktoré zabezpečia jednoduchšie podávanie žiadostí, čo umožní schváliť ešte vyšší počet žiadostí. Termín predkladania žiadostí vrátane podmienok sa zverejní 10. marca 2023 na www.obnovdom.sk.

Na podnet ministra Budaja Slovenská agentúra životného prostredia (SAŽP), ktorá spravuje projekt obnovy domov, zjednodušila procesy a urýchlila hodnotenie žiadostí. „Nová výzva je pripravená tak, že k vyplneniu žiadosti bude stačiť občiansky preukaz, list vlastníctva a potvrdenie o veku stavby,“ zdôraznil minister Budaj.

Ministerstvo životného prostredia SR hodnotí pilotné výzvy obnovy starších rodinných domov z Plánu obnovy a odolnosti SR ako úspešné

O dotácie na obnovu rodinných domov bolo možné žiadať od 15. októbra 2022 do 28. februára 2023 v rámci prvých dvoch pilotných výziev. Počas 2,5 mesiaca (od 15. októbra do 31. decembra 2022) bolo doručených 1863 žiadostí. Celkovo bolo v rámci dvoch pilotných výziev predložených 3 581 žiadostí, čo potvrdzuje vysoký záujem zo strany majiteľov starších rodinných domov. Zatiaľ nesplnilo podmienky pilotných výziev 56 žiadateľov. Zmluva sa podpísala s prvými 102 úspešnými žiadateľmi.

Ďalších približne 100 žiadostí prišlo po termíne. Slovenská agentúra životného prostredia bude týchto žiadateľov kontaktovať s tým, že sa budú môcť uchádzať o dotáciu v rámci novej výzvy.
Týždenný počet žiadostí spracovaný klientskymi centrami dosahoval v priemere 145 žiadostí. Do ukončenia projektu ostávajú 3 roky a 9 mesiacov, plán obnovy končí v decembri 2026. Podľa doterajších skúseností bude mať potenciál na úspešné dokončenie viac ako 90 % podaných žiadostí.

Zvyšujúci záujem o obnovu starších domov potvrdil aj Michal Maco, generálny riaditeľ SAŽP. „Do uzavretia pilotných výziev (28.2.) majitelia domov požiadali o viac ako 30 mil. eur. Alokáciu v štandardnej výzve sme sa preto rozhodli navýšiť o ďalších 10 mil. eur, z pôvodných 15 mil. eur na 25 mil. eur,“ doplnil Maco.

Počet prijatých žiadostí ukazuje, že záujem zo strany majiteľov starších rodinných domov je vysoký. Regionálne kancelárie zaznamenali 7 533 návštev, odpovedali na 17-tisíc telefonátov a 1 170 e-mailov. Enormný záujem občanov eviduje tiež Zelená linka MŽP SR. Od októbra 2022 poradila telefonicky takmer 9-tisíc záujemcom o finančný príspevok.

Netreba zabúdať ani na to, že procesy a implementácia Plánu obnovy a odolnosti SR sa prvý raz uvádzali do života, pilotné projekty boli vytvorené bez predchádzajúcej skúsenosti a slúžili aj na to, aby sa zistili slabé a silné miesta, vyhodnotili ich a nastavili nové, jednoduchšie a lepšie podmienky v ďalšej výzve.

Cieľ je obnoviť aspoň 30-tisíc starších rodinných domov

Komponent 2 Obnova budov v Pláne obnovy a odolnosti SR má stanovený cieľ zlepšiť energetickú hospodárnosť takmer 30 tisíc rodinných domov do konca roka 2026. Splnenie tohto cieľa je pre MŽP SR najvyššou prioritou. Komponent tiež obsahuje nábehovú krivku realizácie projektov s nasledovným plánovaným plnením. „V prípade dnešného tempa dosiahneme cieľ obnoviť 30-tisíc starších rodinných domov skôr, než do konca roku 2026. Pripravené zjednodušenia výziev a proklientské opatrenia proces ešte urýchlia,“ podčiarkol minister Budaj.

SAŽP v pilotných výzvach odstraňovala aj tie nedostatky, ktoré nemala priamo vo svojich rukách. K mesačnému omeškaniu pri schvaľovaní žiadostí prišlo z dôvodu nejednotnej metodiky potvrdení o vydaní stavebného povolenia, alebo ohlásenia drobných stavebných úprav jednotlivými stavebnými úradmi obcí. Na základe toho sa v novembri 2022 uskutočnila konzultácia s Ministerstvom dopravy Slovenskej republiky a v januári 2023 bola zaslaná žiadosť o usmernenie aj novovytvorenému Úradu pre územné plánovanie a výstavbu Slovenskej republiky. Následne sa v spolupráci s NIKA vydalo Usmernenie č. 3 k aktuálnym výzvam Obnov dom, vďaka ktorým sa od občanov už nevyžadujú žiadne potvrdenia o povolení stavby, alebo prerábky.

Čo prinesie nová štandardná výzva