hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

O prostriedky zo Zeleného vzdelávacieho fondu je možné žiadať len do konca apríla

ilustračný obrázok

Ministerstvo životného prostredia SR už tradične prostredníctvom Slovenskej agentúry životného prostredia vyhlasuje Zelený vzdelávací fond. Cieľom 5. ročníka je podporiť environmentálnu výchovu, vzdelávanie a osvetu na území Slovenskej republiky. Dotácie na rok 2023 sú financované z prostriedkov Environmentálneho fondu.

Po úspešnej minuloročnej realizácii Zeleného vzdelávacieho fondu Slovenská agentúra životného prostredia (SAŽP) ešte koncom februára zverejnila na webovom sídle https://zelenyvzdelavacifond.sk/sk znenie novej výzvy. Podpora je určená na výchovno-vzdelávacie aktivity pre deti a mládež, verejnosť a pedagogických pracovníkov. Oproti minulému ročníku nastali výraznejšie zmeny, a to najmä v prípade oprávnenosti žiadateľov. Ku školám a občianskym združeniam, ktoré existujú a realizujú envirovýchovnú činnosť aspoň dva roky,  pribudli správy národných parkov ako príspevkové organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva životného prostredia SR.

Ďalšia výrazne pozitívna zmena nastala vo výške dotácie, o ktorú môže žiadateľ požiadať. Po novom je to 8000 EUR s DPH pri dodržaní 5% spolufinancovania oprávnených nákladov projektu. Úpravami oproti vlaňajšiemu ročníku prešli aj v aktivity jednotlivých Činností ZVF1, ZVF 2, ZVF3 a znenie oprávnených a neoprávnených nákladovprojektového zámeru.

Žiadosti je možné podávať do 28. apríla 2023, pričom podporené projektové zámery je potrebné uskutočniť do 31. decembra 2023. Všetky potrebné dokumenty, vrátanie detailného znenia výzvy, rovnako i s aplikáciou na podávanie žiadosti nájdete na stránke https://zelenyvzdelavacifond.sk/