hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Schválenie návrhu stavebnej legislatívy z dielne Sme rodina môže znamenať koniec ochrany prírody na Slovensku

ilustračný obrázok

Ministerstvo životného prostredia SR (MŽP SR) dôrazne apeluje na poslancov Národnej rady SR, aby pri hlasovaní nepodporili návrhy zmien stavebnej legislatívy z dielne hnutia Sme rodina. Tie obsahujú zásadné zmeny vo fungovaní povoľovacích procesov veľkých stavieb. Návrhy úpravy stavebnej legislatívy pritom neprešli žiadnou odbornou ani verejnou diskusiou a ich schválenie by mohlo mať fatálne následky na ochranu prírody na Slovensku. Návrhy navyše počítajú s vytvorením Úradu pre územné plánovanie a výstavbu, ktorý by na seba preberal kompetencie rovno niekoľkých ministerstiev, a zároveň by mal k dispozícii veľké zdroje príjmov zo správnych poplatkov. Úrad by tak predstavoval veľké riziko vytvorenia živnej pôdy pre korupciu.

Pozmeňovacie návrhy poslancov hnutí Sme rodina a OĽaNO na zmeny stavebných zákonov vytvárajú centralizáciu kompetencií Úradu pre územné plánovanie a výstavbu a občania podľa týchto pozmeňovacích návrhov strácajú kontrolu nad procesom výstavby a ochranou životného prostredia. Proces posudzovania vplyvov na životné prostredie sa totiž plánuje presunúť spod gescie envirorezortu na novovznikajúci Úrad pre územné plánovanie a výstavbu. Takýto krok považuje MŽP SR za absolútne neakceptovateľný, pretože vplyvy na životné prostredie by tak neposudzovali odborníci, ale úrad, priamo financovaný zo správnych poplatkov za stavby, čím by sa eliminovala ochrana prírody v prospech záujmov developerov a investorov. Takýmto spôsobom sa navyše zakladá systémový konflikt záujmov pri posudzovaní EIA, keďže proces posudzovanie vplyvu stavieb na životné prostredie sa podľa tohto návrhu bude viesť orgánom, určeným na podporu výstavby, nie na ochranu životného prostredia.

Za neprijateľné MŽP SR považuje aj úmysel zaviesť pravidlo, že ak sa orgán ochrany prírody nestihne k navrhovanému zámeru výstavby vyjadriť v stanovenej lehote, bude jeho stanovisko považované za kladné. Uplatňovaním tohto pravidla by tak teoreticky bolo možné aj v území so 4. stupňom ochrany „povoliť“ výstavbu mrakodrapu.

Minister životného prostredia Ján Budaj považuje legislatívne návrhy hnutia Sme rodina za snahu využiť neprehľadnú situáciu v Národnej rade SR. „Na aktuálnej schôdzi parlamentu sa prerokováva asi 240 návrhov zákonov. Hnutie Sme rodina preto veľmi šikovne medzi desiatky rôznych návrhov vložilo tieto návrhy, ktoré by bez akejkoľvek diskusie zásadne zmenili celú stavebnú legislatívu v krajine. Chcem vyzvať všetkých poslancov, aby nepodporili túto skrytú hrozbu,“ zdôraznil minister Budaj.

Navrhované legislatívne zmeny pritom neodpovedajú na základnú otázku, kto bude vlastníkom informačného systému Urbion, do ktorého sa majú odvádzať všetky správne poplatky v oblasti výstavby. Podobne ako v prípade mýtneho tendra tak hrozí, že štát vybuduje rozsiahly a drahý informačný systém, ktorého príjmy napokon dostane do rúk možno aj súkromná spoločnosť. Okrem vyššie spomenutých nedostatkov obsahujú návrhy hnutia Sme rodina ďalšie zásadné rozpory, ktoré by v praxi mohli spôsobiť aj kolaps štátnej správy a významne ohroziť súčasné aj potenciálne budúce investície zo zahraničia.