hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Štát prevezme zodpovednosť za sanáciu ďalších štyroch envirozáťaží

ilustračný obrázok

Vládny kabinet na návrh Ministerstva životného prostredia SR rozhodol, že Ministerstvo hospodárstva SR zabezpečí sanáciu štyroch environmentálnych záťaží. Konkrétne sa jedná o bývalú obaľovačku bitumenových zmesí vo Vlčkovciach v okrese Trnava, skládku Mrchovisko v Budmericiach v okrese Pezinok, bývalú antimónovú hutu Vajskovská v Podbrezovej v okrese Brezno a sklad pesticídov v obci Boldog pri Senci. Rezort hospodárstva je povinný do jedného roka, resp. do piatich rokov predložiť na schválenie plán prác na odstránenie uvedených environmentálnych záťaží príslušnému okresnému úradu v sídle kraja.

Vo všetkých štyroch prípadoch nebolo možné určiť povinnú osobu za environmentálnu záťaž a príslušný okresný úrad v sídle kraja zastavil konanie o určení povinnej osoby podľa zákona o environmentálnych záťažiach. Rozhodnúť preto musela vláda SR. Výška finančných nákladov na odstránenie envirozáťaží bude závisieť od rozsahu znečistenia a výberu sanačných metód na lokalitách.

Na odstránenie environmentálnych záťaží sa využijú peniaze prioritne z Programu Slovensko, ale tiež z Environmentálneho fondu. Celkovo je na účel odstraňovania environmentálnych záťaží na Slovensku vyčlenených z európskych fondov približne 240 miliónov eur.