hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Celkovo 317 miliónov eur z plánu obnovy podporí ekologizáciu troch podnikov na Slovensku

ilustračný obrázok

Zelená investícia ušetrí rovnaké množstvo emisií skleníkových plynov ako vyprodukuje pol milióna Slovákov za rok.

Trojica priemyselných podnikov na Slovensku do roka 2026 ušetrí viac ako tri milióny ton ekvivalentu CO2. Ide o porovnateľné množstvo emisií skleníkových plynov ako v priemere vyprodukuje pol milióna Slovákov a Sloveniek za celý rok. Na znižovanie emisií CO2 poputuje z plánu obnovy a odolnosti celkovo 317 miliónov eur.

Vicepremiérka zodpovedná za plán obnovy a využívanie eurofondov spolu s ministrom životného prostredia informovali o výsledkoch dekarbonizačnej výzvy z plánu obnovy. Kritéria splnili tri spoločnosti, ktoré patria do kategórie najväčších producentov emisií skleníkových plynov na Slovensku. Zelená investícia za 317 miliónov eur podporí spoločnosti U. S. Steel Košice, Danucem Slovensko Turňa nad Bodvou a Wienerberger slovenské tehelne.

„Ochrana klímy predstavuje pre naše firmy príležitosť získať konkurenčné výhody v nových technológiách, inovovať a generovať nové pracovné príležitosti. Zodpovednosť k životnému prostrediu je tak šancou zaistiť Slovensku dlhodobú prosperitu postavenú na zdravom životnom prostredí a vyššej kvalite života v regiónoch,“ vyhlásil Milan Chrenko, minister životného prostredia.

Realizácia trojice projektov prinesie zníženie na úrovni takmer pätiny všetkých emisií, ktoré minulý rok vypustili do ovzdušia na Slovensku spoločnosti zapojené do systému obchodovania s emisnými kvótami. Zároveň dosiahnutá úspora 2,5 násobne prevyšuje cieľ investície uvedený v pláne obnovy a odolnosti.

„Plán obnovy je historicky najzelenší balík opatrení na Slovensku. V oblasti zelenej ekonomiky obsahuje desiatky dôležitých reforiem a investícií v hodnote vyše dve miliardy eur. Výzva na dekarbonizáciu priemyslu, ktorej výsledky dnes oznamujeme, je najväčšou zo všetkých výziev v pláne obnovy. Vďaka týmto prostriedkom zvýšime konkurencieschopnosť slovenského priemyslu, zabezpečíme pracovné miesta v regiónoch a najmä – všetkým sa nám bude lepšie dýchať,“ doplnila Lívia Vašáková, vicepremiérka zodpovedná za plán obnovy a využívanie eurofondov.

Z celkovej sumy 317 miliónov eur získa 300 miliónov eur spoločnosť U. S. Steel Košice na projekt dekarbonizácie výroby ocele inštaláciou elektrických pecí. Spoločnosť Danucem Slovensko Turňa nad Bodvou splnila kritéria svojim projektom na dekarbonizáciu šedého cementu za zhruba 8,4 miliónov eur a spoločnosť Wienerberger slovenské tehelne s projektom na dekarbonizáciu výroby v tehelni rovnako za 8,4 miliónov eur. Výzva z plánu obnovy je súčasťou schémy štátnej pomoci na dekarbonizáciu priemyslu. Výzva bola vyhlásená 25. novembra 2022 a uzavretá 20. januára 2023.

„Zmena klímy predstavuje najväčšiu globálnu ekologickú výzvu a Slovensko musí niesť svoj diel zodpovednosti bez ohľadu na svoju veľkosť či počet obyvateľov. Dekarbonizačná výzva nie je ani prvým krokom na ceste k zelenej transformácii a zďaleka nie je ani posledným,“ podotkol šéf envirorezortu Milan Chrenko.

O zelené investície sa podľa ministra môžu uchádzať ďalšie veľké priemyselné podniky prostredníctvom výzvy zameranej na dekarbonizáciu slovenského priemyslu za 350 miliónov eur z Modernizačného fondu. Výzva je otvorená do 30. júna 2023.