hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Peniaze z predaja emisných kvót Írsku použije Envirofond na znižovanie emisií z verejných budov

ilustračný obrázok

Slovenská republika po náročných niekoľkomesačných rokovaniach predala Írskej republike viac ako 4 milióny pre Slovensko už nevyužiteľných emisných kvót AEA pridelených na obdobie rokov 2013 až 2020. Kvóty svojim členským štátom pridelila Európska únia (EÚ) na účel plnenia cieľov v znižovaní emisií skleníkových plynov rámci európskej legislatívy. Väčšina členských štátov vrátane Slovenska v spomínanom období postupne nazbierala veľké nadbytky emisných kvót nespadajúcich do systému obchodovania s emisnými kvótami (ETS). Ministerstvo životného prostredia SR spravujúce pridelené emisné kvóty preto využilo nadštandardné bilaterálne vzťahy s Írskom, ktorému predalo svoje emisné nadbytky. O predaji kvót envirorezort informoval aj vládu SR.

S kvótami AEA obchodujú výhradne štáty na rozdiel od kvót EUA s ktorými v rámci systému obchodovania s emisnými kvótami môžu obchodovať priemyselné a energetické spoločnosti. Na rozdiel od minulosti a známej kauzy predaja emisných kvót MŽP SR neuskutočnilo predaj cez sprostredkovateľa, ale vyjednalo predaj priamou medzištátnou dohodou. Výnosy získané z priameho predaja kvót sú príjmom Environmentálneho fondu a môžu byť použité výlučne v zmysle platnej legislatívy. Peniaze z predaja kvót Írsku preto plánuje Envirofond použiť na znižovanie emisií skleníkových plynov vo verejných budovách, predovšetkým prostredníctvom zvyšovania ich energetickej účinnosti. Po cestnej doprave sú budovy druhým najväčším sektorom produkujúcim emisie, ktorý nie je zahrnutý v systéme ETS.

Podľa dočasne povereného ministra životného prostredia Jána Budaja prinesie takýto krok viacero pozitív. „Považujem za správne, ak peniaze z predaja nadbytočných emisných kvót využijeme na ich znižovanie. Zvyšovaním energetickej efektivity verejných budov zároveň prispejeme k zníženiu energetickej závislosti Slovenska na fosílnych palivách dovážaných z Ruska,“ zdôraznil Budaj.

Ročne pridelené emisné kvóty pre roky 2013 až 2020 nie je možné prenášať do nasledujúcich období a tak by ich nakumulovaný nadbytok Slovensku prepadol. Ročne pridelené emisné kvóty sa neobchodujú na dražbách. Ich cena je tak výsledkom bilaterálnej dohody medzi krajinami. Väčšina členských štátov za uvedené obdobie naakumulovala veľké nadbytky. Aj vďaka tomu boli kupujúce štáty pri vzájomných rokovaniach v podstatne výhodnejšej pozícií. Nedostatok emisných kvót po využití flexibilít mali iba Maltská republika, Nemecká spolková republika a práve Írsko.