hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Stanovisko MŽP SR k výstavbe apartmánového wellness hotela Lúčky v Demänovskej doline

ilustračný obrázok

Minister životného prostredia Ján Budaj z vlastného podnetu preskúma postup mimo odvolacieho konania k záväznému stanovisku zo 16. decembra 2022 v súvislosti s realizáciou výstavby apartmánového wellness hotela Lúčky. Ministerstvo životného prostredia SR (MŽP SR) je presvedčené, že pri takýchto závažných zásahoch, ktoré môžu ovplyvniť územie Národného parku Nízke Tatry, je na mieste dôkladne preveriť dopadyna prostredie, vrátane možného ohrozenia jaskynných systémov, respektíve vplyvov na vodný zdroj.

Výstavba nového hotela v Demänovskej doline ešte nie je hotová vec.

Stavebný zákon umožňuje zmenu záväzného stanoviska, ak okrem iného došlo k podstatnej zmene skutkových okolností, k novým poznatkom, napríklad v súvislosti s únosnosťou daného územia, vplyvu na využívanie vôd, či vplyvu na jaskyne. MŽP SR v tejto súvislosti preskúma postup a sumarizuje informácie z podriadených organizácií, ako je Výskumný ústav vodného hospodárstva a Štátny geologický ústav Dionýza Štúra.

MŽP SR v mimo odvolacom konaní dôkladne prešetrí riziká novej výstavby, ktoré môžu ohroziť kvalitu životného prostredia.

Ilustračná fotografia: OZ pre Dolinu