hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Obaly

Európska environmentálna agentúra zverejnila dokument Biologicky rozložiteľné a kompostovateľné plasty - výzvy a príležitosti.

Čoraz viac plastových výrobkov je označovaných ako „kompostovateľné“, „biologicky rozložiteľné“, „oxo-degradovateľné“ alebo „na biologickom základe“. Plasty vyrobené z biologických materiálov však nie sú nevyhnutne kompostovateľné alebo biologicky rozložiteľné. Okrem toho môžu byť plasty, ktoré sú biologicky rozložiteľné, vyrobené z materiálov na báze fosílnych palív. Aký je rozdiel medzi kompostovateľným a biologicky rozložiteľným? Čo sa stane s biologicky rozložiteľnými a kompostovateľnými plastmi, keď sú vyhodené do odpadu? Môžu si občania kompostovať takéto výrobky vo svojich záhradách? Dajú sa také plasty recyklovať? Aj na tieto otázky by mal odpovedať tento dokument.