Magyar English ZELENÁ LINKA: 02/ 5956 1234 - pracovné dni 8:00 - 20:00
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Spolufinancovanie 2011/1

04.03.2014

Ministerstvo životného prostredia SR vyhlásilo dňa 31.8.2011 výzvu na predloženie žiadostí o spolufinancovanie projektov LIFE+ zo štátneho rozpočtu. Výzva je určená pre projekty LIFE09 schválené Európskou komisiou.
Žiadosti o spolufinancovanie spolu s povinnými prílohami môžu jednotlivé subjekty predkladať najneskôr do 3.10.2011.