Magyar English ZELENÁ LINKA: 0800 144 440  - pracovné dni 8:00 - 20:00

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Výzva LIFE+ 2008

Európska komisia dňa 15.7.2008 zverejnila výzvu na podávanie projektov v programe LIFE+.
Uzávierka podávania projektov na MŽP SR bola 21. novembra 2008.
Formuláre a ďalšie informácie nájdete pod menu na ľavej strane.
Oficiálna stránka výzvy

Národné kontaktné miesto pre LIFE +

Ministerstvo životného prostredia SR
Sekcia environmentálnych programov a projektov
Odbor programov
Mgr. Silvia Halková
Tel: 02 / 59 56 2400

 
Konzultácie, podávanie žiadostí LIFE +
Ministerstvo životného prostredia SR
Sekcia environmentálnych programov a projektov
Odbor programov
Mgr. Katarína Linkešová
Tel: 02 / 5956 2664

 
Adresa pre podávanie projektov:
Ministerstvo životného prostredia SR
Nám. Ľ. Štúra 1
812 35 Bratislava

Text výzvy (pdf, 77 kB)