Magyar English ZELENÁ LINKA: 0800 144 440  - pracovné dni 8:00 - 20:00

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Focus - Wetland

Mokrade zastávajú dôležitú úlohu v rámci biodiverzity Európy. Ponúkajú ideálne podmienky pre rôznorodosť druhov a biotopov, sú dôležitým biotopom pre hniezdenie vodného vtáctva a migračnými miestami. Aj napriek ich dôležitosti sa mokrade vytrácajú alarmujúcou rýchlosťou a preto sú v Európe najohrozenejším biotopom. Táto 68-stranová publikácia vydaná v roku 2007 vyzdvihuje projekty zamerané na mokrade, ktoré boli finančne podporené z programu LIFE od roku 1992. Väčšina z nich sa zameriava na obnovu manažmentu mokradí, je tu však možné nájsť aj projekty so zameraním na druhy žijúce v mokradiach.