Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Kontakt

Ministerstvo životného prostredia SR

Sekcia environmentálnych programov a projektov
Odbor programov
Námestie Ľ. Štúra 1
812 35 Bratislava