hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Svetový deň vody si envirorezort pripomenie prácou na lepšej ochrane vodných zdrojov

 

Slovenský vodohospodársky podnik pozýva verejnosť na návštevu vodných stavieb, brány otvorí aj Slovenský hydrometeorologický ústav

 

Zajtrajší Svetový deň vody poukazuje na význam toho najcennejšieho prírodného zdroja na planéte. Rezortné organizácie ministerstva životného prostredia preto pripravili viacero aktivít pre verejnosť. Samotné ministerstvo Svetový deň vody oslávi pracovne. Intenzívne pokračuje v legislatívnych zmenách, ktoré zvýšia ochranu vody na Slovensku alebo reagujú na fenomén sucha.

„Za posledné mesiace si na rezorte Svetový deň vody pripomíname takmer každý deň. V rezortných i medzirezortných skupinách odborníkov, ktorí pracujú na tom ako zachovať a ochrániť to najcennejšie čo máme,“ uviedol šéf envirorezortu László Sólymos.

Envirorezort tento mesiac ohlásil napríklad práce na zákone o chránených vodohospodárskych oblastiach - Lex Žitný ostrov, ktorý zjednotí postup všetkých rezortov pri ochrane strategických území zaisťujúcich vodu pre obyvateľov krajiny. Ide o historicky prvý zákon určený výlučne na ochranu desiatich najvzácnejších oblastí, v ktorých sa nachádzajú najväčšie zásoby podzemných vôd na Slovensku.

Zároveň vláda len 14. marca 2018 schválila aj materiál H₂ODNOTA JE VODA - Akčný plán na riešenie dôsledkov sucha a nedostatku vody, ktorý obsahuje konkrétne kroky ako bojovať s dôsledkami sucha a nedostatkom vody na Slovensku. Opatrenia sa týkajú hneď niekoľkých oblastí - od vodného hospodárstva, cez opatrenia v sídelnej krajine, poľnohospodárstve a lesnom hospodárstve, až po výskum a vzdelávanie v oblasti dôsledkov sucha a nedostatku vody.

A do tretice minulý týždeň, 15. marca 2018, vstúpila do platnosti i novela vodný zákon. Prostredníctvom novej legislatívy získalo ministerstvo kompetencie pri dohľade nad agrochémiou v chránených vodohospodárskych oblastiach. Novela posilnila aj ochranu vôd pred dusičnanmi, ktoré sa do životného prostredia dostávajú aj vďaka nesprávnemu zaobchádzaniu s odpadovými vodami v žumpách.

Pri príležitosti Svetového dňa vody organizuje koncom týždňa Slovenský vodohospodársky podnik – rezortná organizácia MŽP SR - Dni Otvorených Dverí na Vodných stavbách Nosice, Turček, Starina, Bukovec, Málinec a Môťová, kde budú pripravené komentované prehliadky. Slovenský hydrometeorologický ústav zas otvorí svoje brány pre návštevníkov v Bratislave, Banskej Bystrici, Žiline a Košiciach.

Svetový deň vody bol na 22. marca vyhlásený v roku 1992 Valným zhromaždením OSN na konferencii v brazílskom meste Rio de Janeiro. Tento deň je príležitosťou na organizovanie aktivít, ktoré smerujú k podpore informovanosti verejnosti o význame vody pre život na našej planéte. Tohtoročnou nosnou témou sú prírodné riešenia problémov s vodou, ktorým čelíme v 21. storočí, keďže poškodené ekosystémy ovplyvňujú kvalitu a kvantitu vody, ktorá je k dispozícii na ľudskú spotrebu. V súčasnosti žije vo svete bez bezpečnej pitnej vody až 2,1 miliardy ľudí.