hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Súdny dvor EÚ rozhodol v desaťročnom prípade skládky Považský Chlmec

Slovensko zaplatí jednorazovú pokutu 1 milión eur a denne 5000 eur, od platnosti rozsudku, pokým nedôjde k vydaniu rozhodnutia o definitívnom uzatvorení a rekultivácii všetkých častí skládky odpadov

Prípad uzatvorenia skládky odpadov v Považskom Chlmci sa ťahá už vyše desať rokov. Dnes Súdny dvor Európskej únie rozhodol, že Slovensko bude platiť pokutu. Pred súdom zavážila skutočnosť, že Slovensko za posledné dva roky prijalo rázne opatrenia v boji proti skládkam. Už boli uzatvorené dve časti skládky a rezort presadil legislatívu, aby sa odstránili prekážky na uzatvorenie tretej časti.

Rozhodnutie o uzatvorení a zrekultivovaní skládky v Považskom Chlmci malo byť podľa európskej smernice o skládkach odpadov vydané v roku 2009. Jej činnosť však vtedajšie úrady predlžovali tým, že povolili vytvoriť novú časť skládky. Nová časť síce technicky vyhovovala, ale bola súčasťou nevyhovujúcej skládky ako celku. Podľa Európskej komisie táto skládka porušovala európske právo, podľa ktorého sa v EÚ malo vykonávať len bezpečné a kontrolované skládkovanie, čo potvrdil aj Súdny dvor EÚ v roku 2013. Vzhľadom na to, že do dnešného dňa nedošlo k naplneniu rozsudku Súdneho dvora EÚ z roku 2013 a uzavretiu a zrekultivovaniu skládky ako celku, Súdny dvor EÚ pristúpil k vyhláseniu rozsudku o uložení pokuty.

Posun v oblasti skládky nastal v roku 2016. Práve vtedy Slovenská inšpekcia životného prostredia (SIŽP) vydala integrované povolenie na definitívne uzatvorenie a rekultiváciu skládky s právoplatnosťou od 24. novembra 2016. Toto rozhodnutie sa však týkalo len dvoch častí skládky. Na tretiu časť skládky sa rozhodnutie nevzťahovalo z dôvodu nevyriešených vlastníckych práv k pozemkom pod skládkou.

Envirorezort obratom začal pripravovať novelu zákona o Integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania. Tá reaguje práve na situácie, kedy niektorí prevádzkovatelia skládok síce odpad ďalej nenavážajú, no neplnia si povinnosť skládku uzatvoriť a rekultivovať ju na vlastné náklady. Pričom ako dôvod uvádzajú, že nemajú vysporiadané vlastnícke práva k pozemkom pod skládkou. Novela platí od júla. A okamžite začala SIŽP konanie o vydaní rozhodnutia o uzatvorení a rekultivácii skládky.

Nová legislatíva zaviedla mechanizmus, ako skládku uzavrieť a rekultivovať aj napriek tejto prekážke. Zároveň, v prípade nedosiahnutia dohody prevádzkovateľa s vlastníkmi pozemkom pod skládkou dostáva väčšie kompetencie konať SIŽP. To znamená, že inšpekcia môže v prípade potreby vydať rozhodnutie, že v ďalšom konaní o uzatvorení skládky nebude potrebný súhlas vlastníka pozemku.

Boj proti skládkam na Slovensku sa stal pre ministerstvo životného prostredia prioritou v roku 2016. Minulý rok vstúpila do platnosti legislatíva, ktorá umožňuje udeliť miliónovú pokutu prevádzkovateľom skládok, ktorí nedodržujú pravidlá. Zastavené je budovanie nových skládok odpadov. Došlo spoplatneniu plastových tašiek. Intenzívne sa nastavuje nová odpadová politika, aby sa oplatilo ešte viac triediť a recyklovať. Z eurofondov sa od marca 2016 do polovice roka 2018 podporilo takmer 170 projektov na zhodnocovanie odpadov.