hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Minister László Sólymos sa stretol s predstaviteľmi samospráv Zemplína

Podporovať projekty, ktorých cieľom je zlepšenie životného prostredia ako aj života ľudí. To bol hlavný dôvod návštevy ministra životného prostredia Lászlóa Sólymosa zemplínskych obcí. Šéf envirorezortu pri tejto príležitosti navštívil obce Vojany a Oborín v Michalovskom okrese. V obci Vojany šéf zeleného ministerstva odovzdal do užívania zrekonštruovanú materskú školu, v Oboríne si pozrel systém nakladania s biologicky rozložiteľným komunálnym odpadom.

„Vždy som bol presvedčený, že dobrý minister nesedí v kancelárii v Bratislave, ale naopak, kedy môže je v regiónoch. A to je dôvod, prečo som tu. Na ministerstve podporujeme projekty, ktorých cieľom je zlepšenie životného prostredia a teda i života ľudí, ktorí tu žijú,“ povedal minister László Sólymos.

Podpora zeleného rezortu v poslednom období smeruje najmä do oblasti budovania verejných kanalizácií, čistiarní odpadových vôd, do efektívnejšieho fungovania odpadového hospodárstva či znižovania energetickej náročnosti budov. Jedným z naposledy takto podporených projektov je aj vynovená materská škola vo Vojanoch. Práve tú dnes šéf zeleného rezortu, za účasti predstaviteľov miestnej samosprávy, odovzdal do užívania. Za účelom zvýšenia energetickej účinnosti tejto budovy získala obec dotáciu z Environmentálneho fondu vo výške 40 tisíc eur. V rámci projektu išlo najmä o zateplenie budovy, výmenu drevených okien za plastové, výmenu vonkajších parapetov, odkvapových rigolov či bleskozvodov.

Envirorezort podporuje aj projekty, ktorých cieľom je viac odpad triediť, aby neskončil na skládkach odpadov. Na nakladanie s biologicky rozložiteľným komunálnym odpadom získala dotáciu obec Oborín vo výške 60 tisíc eur. V týchto projektoch zelený rezort nevidí len zlepšenie životného štandardu obyvateľov či životného prostredia. „Rozbehnutie odpadového hospodárstva prirodzene vytvára pracovné miesta,“ podotkol šéf envirorezortu.

Výnimkou nie je ani oblasť ochrany a využívania vôd. Na tento účel získali v minulom roku obce v okrese Michalovce celkovo 415 tisíc eur z Environmentálneho fondu. Zemplínske obce v Michalovskom okrese zároveň získali na zlepšenie stavu životného prostredia, ako aj kvality života ľudí dotácie z európskych fondov. Z Operačného programu Kvalita životného prostredia išlo o viac ako 24,5 mil. eur.