hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Envirorezort sa pripojí k oslavám Svetového dňa migrácie rýb

Svetový deň migrácie rýb je celosvetová iniciatíva, ktorej cieľom je informovať o nevyhnutnosti voľne tečúcich riek pre migrujúce druhy rýb

V areáli Vodárenského múzea BVS v Bratislave sa v sobotu 21. apríla uskutoční podujatie pre verejnosť pri príležitosti Svetového dňa migrácie rýb. Život migrujúcich rýb priblížia exkurzie, informačné stánky s ukážkami živých dunajských rýb, ale aj premietanie filmov a tvorivé dielne pre deti. Podujatie nadväzuje na odborný seminár „Ako opäť prepojiť rieky, ryby a ľudí“, ktorý organizuje dnes Ministerstvo životného prostredia SR s ďalšími organizáciami.

Aktivity pre malých i veľkých pripravili Svetový fond na ochranu prírody – WWF Slovensko, Bratislavské regionálne ochranárske združenie – BROZ, Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s., Centrum biológie rastlín a biodiverzity Slovenskej akadémie vied, Ministerstvo životného prostredia SR, Slovenský ramsarský výbor, Karpatská iniciatíva pre mokrade a Výskumný ústav vodného hospodárstva.

Súčasťou programu bude aj exkurzia k sprietočnenému Karloveskému ramenu a prehliadka vodárenského zdroja na ostrove Sihoť. Práve opätovné prepojenie Karloveského ramena s hlavným tokom Dunaja je pozitívnym príkladom spolupráce štátnych inštitúcií a tretieho sektora. Sprietočnením Karloveského ramena sa zlepšuje zavodnenie územia a samotné prúdenie vody prispieva aj k vyššej kvalite a výdatnosti vodárenského zdroja Sihoť. Taktiež postupne dochádza k obnoveniu pôvodnej fauny a flóry, ako aj migrácii a rozmnožovaniu rýb a vytvárajú sa tiež vhodné podmienky na hniezdenie vzácnych druhov vtákov.

Zásahy do riečnych ekosystémov za účelom získavania energie, zavlažovania alebo lodnej dopravy majú často negatívny vplyv na prírodné procesy. Predovšetkým vodné stavby na tokoch predstavujú neprekonateľné bariéry pre ryby, ktoré migrujú na svoje neresiská za účelom reprodukcie a za potravou. Hate, priehrady a stavidlá pre kontrolu prietokov tak ohrozujú prežívanie mnohých druhov rýb po celom svete, čím môže dôjsť až k ich lokálnemu alebo celosvetovému vyhynutiu.

Oslava Svetového dňa migrácie rýb sa začína 21. apríla oslavami na Novom Zélande a pokračuje v krajinách po celom svete smerom na západ, končiac oslavami na ostrove Havaj. Vyše 400 podujatí po celom svete prepája hlavná myšlienka „Spájame rieky, ryby a ľudí“ a logo Happy Fish, ktoré symbolizuje voľnú migráciu rýb medzi ich neresiskami a potravnými biotopmi.

Kompletný program podujatia – Vodárenské múzeum BVS,
Devínska cesta 1, BratislavaKarlova Ves

Aktivity pre deti:
10.00 – 13.00 a 15.00 – 17.00 v areáli Vodárenskej záhrady zábavné interaktívne aktivity pre deti, tvorivé dielničky „Vyrob si svoju rybku“ a ukážka živých rýb Dunaja
10.00 – 12.00 a 14.00 – 16.00 vo Vodárenskom múzeu BVS hravé experimentovanie s vodou

Prehliadky pre deti i dospelých:
9.00 – 17.00 prehliadky Vodárenského múzea BVS
11.00 – 17.00 prehliadky vodárenského zdroja Sihoť s odborným výkladom
12.30 – 13.30 komentovaná prechádzka k sprietočnenému Karloveskému ramenu

Premietanie filmov o živote v riekach vo Vodárenskom múzeu:
11.00 – 11.30 Dunaj – revitalizácia Karloveského ramena (BROZ, 2017)
11.30 – 12.00 Dunaj – revitalizácia Karloveského ramena (BROZ, 2017)
12.00 – 13.00 Žijem Dunajom (Braňo Molnár, 2017)
13.00 – 14.00 Živá rieka (Erik Baláž, 2017)
14.00 – 14.30 Dunaj – revitalizácia Karloveského ramena (BROZ, 2017)
14.30 – 15.30 Žijem Dunajom (Braňo Molnár, 2017)
15.30 – 16.30 Živá rieka (Erik Baláž, 2017)