hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Envirorezort apeluje na dodržiavanie povinností pri zbere jarných kvetov

Teplé počasie so sebou prinieslo typický symbol jari – snežienku. Jej zber je v chránených územiach Slovenska s 3. až 5. stupňom ochrany – teda v národných parkoch, prírodných rezerváciách, ako aj iných chránených areáloch, zakázaný. Tento zákaz sa vzťahuje aj na samotné kvety snežienok. Za ich nezákonné natrhanie hrozí previnilcovi pokuta až do výšky 3 300 eur. V iných oblastiach do 3. stupňa ochrany – teda v záhradách, lúkach, lesoch alebo hájoch, sa kvety snežienok trhať smú. Podobne je to aj s prvosienkou jarnou či cesnakom medvedím.

Natrhať si tieto jarné rastliny je dovolené, ale je potrebné dať si pozor, aby pochádzali z voľnej prírody maximálne v prvom a druhom stupni ochrany územia. Chránené územia s 3. až 5. stupňom ochrany sú označené primerane a je potrebné v nich chodiť po vyznačených trasách. Každý, kto má záujem zbierať pre osobnú potrebu jarné kvety, by sa mal vopred informovať a ubezpečiť, na akom území tak chce urobiť a či je tam takáto činnosť dovolená.

Aktuálny zoznam chránených rastlín ako aj živočíchov je možné nájsť na právnom a informačnom portáli Slov-Lex pod číslom 579/2008. Vymenúva všetky druhy vrátane spoločenskej hodnoty, čo je, laicky povedané, výška pokuty, ktorú by dotyčná osoba musela zaplatiť, ak by sa u nej našla.

Ak jarné kvety vyrástli napríklad v záhrade, je dovolené ich natrhať bez postihov. Zber týchto rastlín však patrí pod všeobecnú ochranu rastlín a živočíchov. To laicky znamená, že by sa nemali ohroziť alebo poškodiť rastliny vo voľnej prírode ani v prvom a druhom stupni územnej ochrany. Zberači by sa preto mali vyhnúť veľkému zberu. Rezort životného prostredia apeluje na všetkých, aby si vážili prírodu okolo seba tak, aby sa z jarných kvetov, medzi ktoré neodmysliteľne patrí aj snežienka jarná, mohli tešiť aj ďalší ľudia.