hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Zavedenie triedeného zberu kuchynského odpadu

ilustračný obrázok

Dnes na spoločnej tlačovej konferencii deklaroval minister životného prostredia Ján Budaj s predsedom Únie miest a obcí a primátorom mesta Trenčín Richardom Rybníčkom, že dospeli k dohode v súvislosti s pálčivou témou triedenia kuchynského odpadu. 

Minister Ján Budaj podčiarkol, že momentálne je triedenie nepostačujúce, jednoducho Slovensko dlhé roky nezvláda odpadové hospodárstvo: „Neplníme svoje sľuby, ktoré sme dávali Európskej únii, ani ktoré sme dávali sami sebe. Hovorím o predchádzajúcich vládach, ktoré opakovane sľubovali zavedenie kuchynského odpadu.“

 

Od prvého januára už nebudú obce oprávnené uplatňovať výnimky z triedenia kuchynského odpadu a bioodpadu.

Ministerstvo v tejto súvislosti pripravilo novelu vykonávacieho predpisu. Mestá a obce majú podľa neho povinnosť zabezpečiť triedenie kuchynského bioodpadu od 1.1. 2021 do 30.6. 2021.„Uvedená vyhláška neznamená odklad triedenia biologicky rozložiteľného odpadu, ale ide o ústretový krok pre tie mestá a obce, ktoré už v súčasnosti zabezpečujú triedenie,“ doplnil štátny tajomník ministerstva životného prostredia Michal Kiča.

Zároveň ministerstvo pripravilo predpis, ktorým sa upravuje mechanizmus prerozdeľovania príjmov z poplatkov za uloženie odpadov, vďaka čomu budú môcť obce získať príspevok z Environmentálneho fondu a použiť ich priamo na zabezpečenie triedeného zberu a zhodnotenie biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu z domácností. Ministerstvo bude týmto spôsobom stupňovať finančnú podporu na kompostovanie.

 

Cez Environmentálny fond si teda obce a mestá, ktoré zodpovedne pristúpia k triedeniu bioodpadu, môžu v roku 2021 nárokovať o finančnú podporu na lepšie zvládnutie úlohy. Obce sa už v súčasnosti zapojili do výziev na nákup zberných nádob, kompostérov, manipulačnej techniky na zber bioodpadov, či už v rámci OP KŽP alebo v rámci Environmentálneho fondu.

„Doteraz bolo na kompostárne schválených 60 žiadostí v objeme 40 miliónov eur a poslednú dobu ministerstvo rozdalo financie na kompostéry do 179 obcí a 79 združení obcí za celkovú sumu 35, 2 mil. eur,“ zdôraznil minister Budaj. Podľa slov ministra pôjde aj o vybudovanie triediacich liniek.

 

Ako ďalej povedal, envirorerezort si uvedomuje ťažkosti, na ktoré upozorňovala Únia miest a obcí Slovenska: „Berieme veľmi vážne slová z praxe o tom, aby sme nábeh na triedenie urobili pre mestá a obce tak, aby išlo o reálny nábeh, a aby nezaťažil občanov zvýšenými poplatkami. A preto istý čas bude inšpekcia životného prostredia kontrolovať triedenie kuchynského a bio odpadu s tým, že spočiatku nebude dávať finančné pokuty, len napomenutia.“

 

Richard Rybníček, prezident Únie miest Slovenska a primátor Trenčína, vyslovil presvedčenie, že mestá a obce dokážu systém triedenia zvládnuť. Zároveň podčiarkol: „Dnes mi pán minister jasne vysvetlil, že akékoľvek odklady, súvisiace s účinnosťou zákona, sú aj z hľadiska vzťahov s Európskou úniou nemožné, pretože by prišli sankcie voči Slovenskej republike. Mestá a obce budú mať pol roka priestor na to, aby nabehli do systému.“

„Presadzujem, aby odpadové hospodárstvo sa stalo jedným z cieľov v rámci post Covid- ového pozdvihnutia hospodárstva. Je to výrazne environmentálny cieľ, v ktorom má Slovensko jedno z najväčších deficitov. Naším cieľom je priblížiť sa k obmedzeniu do 50% skládkovania do konca nášho volebného obdobia,“ podčiarkol na záver minister Budaj.