hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Vyhlásenie Serényiho cisterny za národnú kultúrnu pamiatku oživí pastviny na Plešiveckej planine

ilustračný obrázok

Ministerstvo životného prostredia a ministerstvo kultúry majú záujem o spoluprácu pri obnove jedinečnej technickej pamiatky, tzv. Serényiho cisterny v obci Plešivec na území Národného parku Slovenský kras. Túto snahu dnes na spoločnom stretnutí deklaroval štátny tajomník Ministerstva životného prostredia SR Michal Kiča a generálny riaditeľ sekcie kultúrneho dedičstva Ministerstva kultúry SR Radoslav Ragač. Zároveň obaja podporili myšlienku, aby majiteľ Serényiho cisterny odovzdal zástupcovi Krajského pamiatkového úradu Košice podnet na vyhlásenie objektu za národnú kultúrnu pamiatku.

Dlhodobo chátrajúca cisterna už roky neplní svoju pôvodnú úlohu, teda zadržiavanie vody, ktorá slúži na napájanie zvierat. Nefunkčnosť objektu v súčasnosti znemožňuje aj pasenie dobytku, hoci ide o vhodným spôsobom udržiavania chráneného biotopu a kultúrnej krajiny v treťom stupni ochrany prírody.

Rekonštrukcia nádrže je nevyhnutná pre úspešnú realizáciu projektu, zameraného na obnovu vzácnych suchomilných travinno-bylinných spoločenstiev, ktoré sú v súčasnosti ohrozené náletovými drevinami a inváznymi druhmi. Tento projekt uskutočňuje Bratislavské regionálne ochranárske združenie (BROZ).  Financovanie je zabezpečené zo zdrojov EÚ (75%), MŽP SR prispieva 20% a BROZ z vlastných zdrojov zabezpečuje zvyšných 5%.  

Štátny tajomník ministerstva životného prostredia Michal Kiča zdôraznil: „Táto stavba je dôkazom toho, že sucho sužovalo región aj pred 100 rokmi, naši predkovia sa však s problémom vyrovnali veľmi efektívnym spôsobom. Našou povinnosťou je zachovanie pamiatky,  ako aj tradičných hospodárskych aktivít a prispieť k ochrane vzácnych biotopov.“

V roku 2020 sa na planine páslo 250 ks dobytka, avšak práve kvôli nefunkčnosti cisterny a nedostatku vody nebolo možné pastvu dlhodobo udržať. Envirorezort preto podporuje medzirezortnú spoluprácu s ministerstvom kultúry, pod ktoré spadajú aj technické pamiatky. Pre čerpanie prostriedkov na obnovu tohto diela z grantových schém treba cisternu vyhlásiť za národnú kultúrnu pamiatku.

Obnovu technických pamiatok chápe Ministerstvo kultúry SR ako jednu zo svojich priorít. Štátny tajomník rezortu Radoslav Kutaš verí, že zo Serényiho cisterny sa čoskoro stane národná kultúrna pamiatka: „Zároveň ma teší záujem ministerstva životného prostredia. Aj toto je príklad, že ochrana kultúrnych pamiatok je v záujme nielen ministerstva kultúry, ale má aj medzirezortný charakter,“  zdôraznil Kutaš.