hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Veľkonočná dohoda o lesoch

ilustračný obrázok

Minister životného prostredia Ján Budaj a minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Ján Mičovský sa dohodli na vytvorení stálej medzirezortnej komisie pre lesy.

Cieľom komisie bude zdokonaliť legislatívu, aby sa zvýraznil význam lesov a odstránili rozpory pri ich správe. Obaja ministri sú presvedčení, že sa dá nájsť zhoda v pohľade lesníkov, ochranárov a drevárov, ktorej základom bude rešpekt k prírode a zdravej krajine.

„Sme rozhodnutí urobiť strategický obrat v postojoch štátu k lesnej krajine, ktorá nám dáva - popri vzácnej obnoviteľnej drevnej hmote - aj oveľa vzácnejšiu eko- produkciu. Jedným z cieľov medzirezortnej komisie preto bude túto produkciu reálne oceniť a získané prostriedky vkladať naspäť do zveľaďovania lesov,“ zdôraznil Mičovský.

„Všetky lesy sú hodné ochrany a našou úlohou bude nájsť taký spôsob ich správy, aby žiadny ich úžitok nebol podcenený a žiadna ich ochrana zanedbaná. Lesy musia slúžiť občanom a nie tým, ktorí v nich vidia iba peniaze,“ pripomína Ján Budaj.

Pôsobenie medzirezortnej komisie sa začína vo zvláštnom období, poznačenom vládnymi obmedzeniami pre COVID-19. Ale práve poznanie, akými zraniteľnými sú mnohé naše výrobné a spotrebné systémy, a že východiskom je naša úcta k prírode a sebadisciplína v ochrane pred škodlivými dôsledkami civilizácie, môže byť pre prácu „veľkonočnej“ komisie tým najlepším základom. Súčasné ťažkosti s pandémiou iba podčiarkujú nevyhnutnosť obratu v našich civilizačných stereotypoch, aj v pripravenosti štátu chrániť zdravie a kvalitu životného prostredia.

Ján Budaj a Ján Mičovský