hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Už len stavebné konanie a ďalšie práce na sanácii záťaže vo Vrakuni sa môžu začať

Ministerstvo životného prostredia spravilo odpočet krokov pri riešení takzvanej vraknskej skládky

Sanácia bývalej skládky Chemických závodov Juraja Dimitrova, ktorá zasahuje bratislavské mestské časti Vrakuňa a Ružinov sa môže čoskoro začať. V týchto dňoch už stavebný úrad preskúmava žiadosť o vydanie stavebného povolenia.

„Môžem povedať, že sa za tieto štyri roky spravilo viac ako za predchádzajúcich dvadsať rokov. A to i napriek prekážkam, s ktorými sme ani vo sne nerátali,“ vyhlásil Norbert Kurilla, štátny tajomník ministerstva životného prostredia.

„Vrakunská skládka je problém, ktorý presahuje hranice Ružinova či Vrakune. Táto tikajúca časovaná bomba ohrozuje nielen zdravie Bratislavčanov, ale zásoby podzemnej vody pre celú krajinu. Je preto dôležité, aby sa jej sanácia uskutočnila čo najskôr. Zdravé životné prostredie je základ všetkého,” povedal starosta mestskej časti Bratislava - Ružinov Martin Chren. Práve ružinovský stavebný úrad vedie stavebné konanie ku sanácii environmentálnej záťaže vo Vrakuni.

V súčasnosti je hotový sanačný projekt, ktorý prešiel odbornou oponentúrou. Zároveň je skončené verejné obstarávanie, územné konanie a prebehla aj prvá etapa sanácie, ktorú predstavuje podrobný geologický prieskum.

„Pri riešení sme narazili aj na komplikáciu, s ktorou sme nerátali. Našlo sa niekoľko vlastníkov nehnuteľností, ktorých musíme dočasne obmedziť v ich vlastníctve. Nebolo v zákonných možnostiach ministerstva toto dočasné obmedzenie kompenzovať podľa predstáv vlastníkov. Ministerstvo preto aj presadilo zákon, ktorý umožňuje dočasné obmedzenie vlastníctva za účelom sanácie, ak sa nedokážeme dohodnúť,“ doplnil Norbert Kurilla

Po skončení stavebného konania sa prikročí k ďalším fázam sanácie. Bude použitá metóda enkapsulácie, ktorou sa obsah skládky zaizoluje od okolitého prostredia. Vybuduje sa podzemná tesniaca stena a nepriepustné prekrytie povrchu skládky. Súčasťou sanácie bude aj čerpanie a čistenie kontaminovaných podzemných vôd v okolí skládky. Dané riešenie navrhovali a posudzovali odborníci, pričom sa rovnaká metóda využíva vo svete bežne. Príkladom sú sanácie enkapsuláciou v Česku, Rakúsku, Poľsku, USA či Veľkej Británii.

„Riešenie je zvolené racionálne. Na enkapsuláciu sú tu vhodné geologické podmienky,“ podotkolDoc. RNDr. Vojtech Gajdoš, CSc. z Katedry aplikovanej a environmentálnej geofyziky Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave.

Takzvaná skládka vo Vrakuni vznikla medzi rokmi 1966 až 1979, kedy do Mlynského ramena Malého Dunaja boli ukladané odpady z Chemických závodov Juraja Dimitrova v Bratislave. Za skládku prevzal envirorezort zodpovednosť koncom roka 2016 a tak sa stal prvou inštitúciou, ktorá začala problém reálne riešiť.