hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Stretnutie štátneho tajomníka Juraja Smatanu s námestníčkou primátora hlavného mesta Tatianou Kratochvílovou

ilustračný obrázok

4.augusta sa Juraj Smatana, štátny tajomník Ministerstva životného prostredia SR, stretol na pôde ministerstva s  Tatianou Kratochvílovou, námestníčkou primátora hlavného mesta. Spoločne hľadali spôsob, ako riešiť envirozáťaže v Bratislave.

Podľa údajov z Informačného systému je na území Bratislavy registrovaných 82 environmentálnych záťaží. Ich vysoký počet súvisí s množstvom priemyselných a iných hospodárskych aktivít za posledných 150 rokov. Z hľadiska rizikovosti je 25 záťaží vysoko a 20 stredne prioritných.

Široko medializovanou sa v týchto dňoch stali environmentálne záťaže v areáli Istrochemu. Na ich odstránenie bude podľa odhadov potrebných 350 miliónov eur, lenže ministerstvo životného prostredia má na odstraňovanie takýchto škôd na území celého Slovenska vyčlenených iba 180 miliónov eur.

V súčasnosti ministerstvo vykonáva v areáli dva geologické prieskumy, ktoré majú za cieľ monitorovať vývoj znečistenia. Konkrétne v Bratislave Rači – Žabí majer a v Bratislave Ružinov – I. kanál chemických odpadových vôd.

Viceprimátorka Tatiana Kratochvílová podčiarkla, že je dôležité sprístupňovať informácie o environmentálnych záťažiach verejnosti a zároveň aj vysvetľovať ich vplyv na zdravie obyvateľov. Navrhla vzájomnú súčinnosť pri riešení týchto otázok: „Mesto je pripravené na ďalšiu spoluprácu s ministerstvom. Riešenie problémov envirozáťaží vnímame ako kľúčové aj z pohľadu ochrany zdrojov pitnej vody, a to nielen pre Bratislavčanov,“ zdôraznila na záver.

Štátny tajomník Juraj Smatana takýto prístup ocenil: „Nesmierne si cením vašu ponuku na spoločné riešenie problémov. Vnímam to ako skok v politickej kultúre,“ dodal na záver štátny tajomník.
Minister Budaj už verejne kritizoval fakt, že súkromný vlastník areálu Istrochem sa usiloval preniesť ťarchu nákladov za odstránenie envirozáťaže na štát, resp. na mesto, čiže na občanov Slovenskej republiky. Po tejto verejnej kritike majiteľ areálu prisľúbil, že mieni rokovať o svojej spoluúčasti.