hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Spravodlivosť pri odstraňovaní environmentálnych záťaží

ilustračný obrázok

Ministerstvo životného prostredia SR spúšťa legislatívny proces k zásadnej novele geologického zákona a zákona o environmentálnych záťažiach. Po novom si štát bude môcť vymáhať od privatizérov náklady na likvidáciu toxických skládok a znečistených území. Zároveň sa odtajní register s takmer tisíckou pravdepodobných envirozáťaží. O plánovaných zmenách informoval minister životného prostredia Ján Budaj. 

Slovensko zaťažuje 1 817 environmentálnych záťaží, z toho je 310 potvrdených a 932 pravdepodobných. Veľká časť z nich zostala nevyriešená po divokej privatizácii. Celkový investičný dlh potrebný na ich sanáciu presahuje 2 mld. eur. Súčasná legislatíva obsahuje množstvo výnimiek, tzv. liberačných dôvodov, ktoré umožňujú pôvodcom záťaží vyviniť sa zo zodpovednosti za ich sanáciu a tieto náklady preniesť na štát. Chýbajú účinné mechanizmy ako vymôcť náklady, ak štát sanoval záťaž namiesto nečinnej právnickej osoby.

„V mnohých prípadoch ide o lukratívne pozemky, ktoré štát predal v rámci privatizácie, avšak rôznymi machináciami a právnymi kľučkami zostali na ťarchu štátu iba pozemky so záťažou. Tie sú často v majetku podnikov v konkurze, prepísané na „biele kone“, zahraničné nekontaktné osoby. Podnikateľom ostali lukratívne nehnuteľnosti, štátu iba záťaž. Štát dokonca platil vlastníkom pozemkov, na ktorých sa nachádza záťaž, náhrady za obmedzenie zisku, vstupy a obmedzenia. S týmto modelom, ktorý nahrával privatizérom a poškodzoval verejný záujem, skoncujeme,“ zdôraznil minister životného prostredia Ján Budaj.

Envirorezort, z iniciatívy ministra Budaja, pripravil legislatívnu zmenu, ktorou sa zásadne zúžia výnimky pre pôvodcov záťaží a vlastníkov nehnuteľností, aby sa už nemohli legálne zbavovať svojej zodpovednosti. Pokiaľ sanácia záťaže zostane na pleciach štátu, vynaložené náklady si bude vymáhať, pričom jeho pohľadávka bude zabezpečená vecnou ťarchou na pozemok a záložným právom. Pohľadávka tak bude reálne vymožiteľná.

Ministerstvo odtajní údaje o závažnom znečistení životného prostredia. Okrem správ z geologických prieskumov životného prostredia, bude verejnosti prístupný aj register pravdepodobných záťaží, ktorý bol doteraz neverejný. Občania sa dostanú k údajom o 932 pravdepodobných environmentálnych záťažiach v ich okolí.

Na prieskum a odstraňovanie environmentálnych záťaží požaduje ministerstvo vyčleniť z fondov EÚ v novom programovom období 2021 až 2027 celkovo 580 mil. eur. „Tieto peniaze však nebudú darčekom pre znečisťovateľov životného prostredia. Slúžiť budú na skutočnú likvidáciu najproblematickejších toxických skládok a záťaží. Avšak tak, aby sa na úkor štátu neobohacovali pôvodcovia záťaží,“ uzavrel štátny tajomník ministerstva životného prostredia Michal Kiča.

Celú tlačovú konferenciu si môžete pozrieť TU .