hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Pri Morskom oku novú výstavbu zakazuje zákon aj pravidlá UNESCO

Tie najlepšie hoaxy o prírodnej rezervácii Morské oko

Ministerstvo životného prostredia zostavilo rebríček hoaxov, ktoré sa šíria ohľadom Národnej prírodnej rezervácie Morské oko. Na prvom mieste sa podľa envirorezortu umiestnilo tvrdenie, že ministerstvo chce umožniť výstavbu v časti lokality Morské oko. Pritom ide o vodnú plochu a infraštruktúru vrátane zámočka, cesty a priľahlého územia. Podľa predloženého návrhu na vyhlásenie PR Vihorlatský prales patrí časť s Morským okom do zóny B, v ktorej platí v zmysle zákona o ochrane prírody a krajiny štvrtý stupeň ochrany. Zakázané sú tu napríklad spoločné poľovačky či rúbanie drevín a nepovoľuje sa ani umiestňovanie stavieb.

Na druhom mieste sa umiestnilo tvrdenie, že ide o zmenu pár dní pred voľbami. Na návrhu, ako zaistiť hranice a adekvátnu ochranu Karpatských bukových pralesov (kam patrí aj Morské oko), rezort pracoval vyše dvoch rokov. Návrh po všetkých pripomienkových konaniach v októbri 2019 schválila vláda pre potreby UNESCO. V aktuálne pripravovanom nariadení sa v danej veci od roku 2019 nič nezmenilo. Vtedy však bol šírený hoax, že na Morskom oku plánuje Štátna ochrana prírody SR strieľať bobrov a jazdiť na skútroch. Tento hoax je síce staršieho dáta, ale napriek tomu sa umiestnil na úctyhodnom treťom mieste.

Ministerstvo životného prostredia predložilo do medzirezortného pripomienkového konania návrh Prírodnej rezervácie Vihorlatský prales. Vďaka návrhu sa zaistí adekvátna ochrana takzvaným Karpatským bukovým pralesom v danej lokalite. Súčasných približne 320 hektárov bezzásahového územia v rámci pohoria Vihorlatu sa rozšíri na približne 1500 hektárov – ako súčasť zóny A, teda bezzásahového územia, spĺňajúceho najprísnejšie kritéria pre zaradenie do lokality UNESCO Staré bukové lesy a bukové pralesy Karpát a iných regiónov Európy. Aj vďaka tomu vznikne jedna z najväčších prírodných rezervácií na Slovensku, súčasťou ktorej je aj samotné územie Morského oka.

Skloňovaná malá lokalita pri Morskom oku, vrátane vodnej plochy, je súčasťou zóny B so 4. stupňom ochrany, a to aj na návrh OZ Prales. Územie totiž predstavuje navštevované miesto, zahŕňa v sebe asfaltovú cestu a už existujúce stavby. Zaradením týchto lokalít do A zóny by došlo k výraznému obmedzeniu návštevnosti. Územie ale určite nie je určené na developerské zámery, v tom prípade by sme túto časť navrhli do zóny D, prípadne C.

Citácia z aktuálneho zákona o ochrane prírody a krajiny:

V zóne B platí v zmysle § 30 odsek 2 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov štvrtý stupeň ochrany, v ktorom je okrem iného zakázané v zmysle § 15 odsek 1 písmena a) v spojení s § 14 odsek 1 písmena i) organizovať spoločné poľovačky (organizovať spoločné poľovačky je teda zakázané od tretieho stupňa ochrany), § 15 odsek 1 písmena e) rúbať dreviny okrem inváznych nepôvodných druhov drevín a v zmysle § 15 odsek 2 písmena c) nie je povolené ani umiestnenie stavby.

PRAVDA A MÝTY O NPR MORSKÉ OKO

MŽP sa pár dní pred voľbami rozhodlo otvoriť územie NPR Morské oko. HOAX

Návrh vymedzenia hraníc, vrátane lokality Vihorlatský prales, v roku 2019 schválila vláda. Od roku 2019 sa v návrhu nič nezmenilo. Návrh prešiel všetkými konaniami. Takže „pár dní pred voľbami“ je nepravdivé tvrdenie. PRAVDA

MŽP umožní výstavbu chát, hotelov alebo ciest v najkrajšej časti NPR Morské oko. HOAX

Skloňovaná malá časť navrhovanej rezervácie je zaradená v B zóne (4. stupeň ochrany). Podľa kategórií UNESCO aj slovenskej legislatívy je tu nová výstavba vylúčená. PRAVDA

MŽP sa rozhodlo umožniť v NPR Morské oko rúbať stromy a strieľať zver na spoločných poľovačkách. HOAX

MŽP zaradilo lokalitu do 4. stupňa. Podľa zákona v tomto stupni panuje zákaz výrubov a spoločných poľovačiek. PRAVDA

MŽP zneužilo proces zmeny hraníc lokality UNESCO. HOAX

MŽP po 12 rokoch presadilo potrebnú ochranu lokality UNESCO. V súčasnosti pracuje na rozšírení súčasných 322 ha bezzásahu na 1500 hektárov bez zásahu a ďalších 600 ha ako súčasť prísne chránenej zóny B, kam patrí aj lokalita Morské oko. PRAVDA

Správa CHKO Vihorlat chce vystrieľať bobry, vyrúbať okolité stromy a vodnú hladinu osadiť skútrami. HOAX

Správa CHKO Vihorlat bobry nestrieľa, neprevádzkuje skútre a ani nerúbe stromy. PRAVDA