hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Prezidentka Čaputová ocenila prvých sto dní ministra Budaja

Minister životného prostredia Ján Budaj sa prvýkrát pracovne stretol s prezidentkou SR Zuzanou Čaputovou. Diskutovali o najdôležitejších prioritách zeleného rezortu – odstraňovaní environmentálnych záťaží, ochrane vôd, národných parkov, zmierňovaní dôsledkov zmeny klímy, ako aj financovaní európskej obnovy. Hlava štátu ocenila šéfa envirorezortu, že sa venuje najpálčivejším a dlhé roky neriešeným témam.

Obaja sa zhodli na očistení Slovenska od starých environmentálnych záťaží, úprave stratégií a legislatívy, aby Slovensko splnilo klimatické ciele EÚ. Podľa ministra Budaja Slovensko je jednou z najbohatších krajín, pokiaľ ide o biodiverzitu: „Ako som veril a dúfal, v Prezidentskom paláci som našiel političku – environmentalistku, ktorej leží na srdci, aby sa Slovensko aj v oblasti ochrany životného prostredia zmenilo tak, že si prírodu a jej rozmanitosť budú môcť užívať aj budúce generácie.“

Vyzdvihol zároveň, že prezidentka sa aj počas svojich pracovných ciest venuje environmentálnym záťažiam. Podľa ministra je smutné, že jeho rezort nemal v minulosti dostatočnú autoritu, aby dokázal problematické záťaže riešiť. „Ani téma ochrany zdravia nebola pre politikov dostatočne dôležitá. Za tých 30-tich rokov sa malo a mohlo urobiť oveľa viac.“

Minister Budaj je jediným ministrom životného prostredia v regióne V4, ktorý podporil Európsku zelenú dohodu. Nevníma ju ako prekážku, ale ako príležitosť na vybudovanie udržateľnejšej a zelenšej budúcnosti.

V rozhovore s hlavou štátu zdôraznil aj to, že európske peniaze z Plánu obnovy EÚ a eurofondov musí Slovensko využiť na dosiahnutie klimatických cieľov a podporu Európskej zelenej dohody: „Slovensko nesmie premárniť jedinečnú príležitosť investovať do transformácie hospodárstva a technologických inovácií, nových biznis modelov, široko uplatňovanej adaptácie na zmenu klímy alebo tvorby nových zelených pracovných miest. Z krajín V4 máme najreálnejšiu šancu dosiahnuť všetky stanovené ciele.“

V neposlednom rade prezidentke Čaputovej vymenoval ďalšie priority envirorezortu. Ako podčiarkol, v programovom období 2021 až 2027 sa Ministerstvo životného prostredia mieni zamerať na podporu obehového hospodárstva, recyklácie, budovania kompostární, účinnú ochranu vôd, národných parkov, či odstraňovanie environmentálnych záťaží a adaptačné opatrenia na zmenu klímy. Tie majú byť zamerané nielen na preventívne protipovodňové opatrenia, ale aj vodozádržné, zelené opatrenia v intravilánoch obcí a miest. Minister Budaj však pripomenul aj nedokončené kanalizácie či modernizáciu železníc.

Minister životného prostredia návštevou prezidentky uzavrel, ako sa vyjadril, úvodné obdobie svojho pôsobenia počas ktorého chcel zvýšiť záujem vlády a verejnosti o ochranu životného prostredia.