hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Predseda parlamentu, minister pôdohospodárstva a minister životného prostredia našli zhodu pri riešení zonácie Muránskej planiny

Na pôde ministerstva životného prostredia sa stretli prívrženci aj oponenti zonácie Národného parku Muránska planina, aby spoločne hľadali riešenie. Politickú dohodu sa podarilo dosiahnuť na rokovaní ministra envirorezortu Jána Budaja s predsedom Národnej rady Borisom Kollárom a ministrom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Jánom Mičovským. Diskusie sa zúčastnil aj predseda Banskobystrického samosprávneho kraja Ján Lunter so svojím zástupcom podpredsedom Ondrejom Lunterom.

Predseda Národnej rady SR Boris Kollár uvítal podanú ruku ministra Budaja sadnúť si za jeden stôl a rokovať. „Štát musí zabezpečiť, aby ľudia nestratili prácu, z regiónu neutekali a samosprávy neprišli o podielové danie. Tento región je treba pozdvihnúť. Som pevne presvedčený, že tento expertný tím dokáže ľudí presvedčiť, že táto vláda bude pozerať na prírodu, na človeku a na vzájomnú symbiózu.“

Diskusiu ocenil aj minister pôdohospodárstva Ján Mičovský. "Chceme mať národný park, ktorý bude prijatý všetkými. To je kľúčové posolstvo nášho stretnutia."

Podľa predsedu Banskobystrického samosprávneho kraja Jána Luntera si Muránsku planinu musíme chrániť po vzore zahraničných národných parkov, a zároveň netreba zabúdať na ekonomické otázky. „Muránska planina je v oblasti, kde je málo pracovných príležitostí. Je to vymierajúci región, a preto chápem obavy obyvateľov.“

Minister Budaj vzápätí ústavným a verejným činiteľom predstavil odbornú Komisiu ministerstva životného prostredia pre environmentálny, ekonomický a sociálny rozvoj Muránskej planiny. Na prvé zasadnutie odbornej komisie prišli aj zástupcovia regiónu Muránskej planiny, ktorí doteraz vystupovali proti pripravovanej zonácii. Ide o  Irenu Milecovú, primátorku mesta Tisovec, Romana Goldschmidta, starostu obce Muráň a Igora Viszlaia, predsedu Oblastnej lesníckej komory Banská Bystrica a člena petičného výboru proti zonácii.

Členmi Komisie sú odborníci rezortov životného prostredia, pôdohospodárstva, práce, sociálnych vecí a rodiny, ako aj experti zo Slovenskej technickej univerzity, Prírodovedeckej fakulty UK, či Slovenskej akadémie vied. Po vypočutí si argumentov Komisie sa prítomní zhodli na tom, že rozpory vznikli najmä kvôli zlej komunikácii. Počas diskusie všetci prítomní zdôrazňovali, že ich cieľom je vytvoriť na Slovensku prvý projekt národného parku, kde zo starostlivosti o životné prostredie budú mať úžitok miestni obyvatelia, turisti a pravdaže aj obdivovatelia ľudskou rukou nedotknutej prírody. Zhodli sa aj na tom, že zonáciu treba dôkladne pripraviť a jej realizáciu uskutočňovať postupne.

Minister Budaj v tejto súvislosti podčiarkol: „Dnešné stretnutie je jasným dôkazom, že nás spája ochrana verejného záujmu a jedinečného územia Muránskej planiny, ktoré má všetky predpoklady stať sa prírodnou pýchou Slovenska.“

Členovia expertného tímu na rozvoj Muránskej planiny
Ján Budaj, minister životného prostredia SR
Ján Mičovský, minister pôdohospodárstva a regionálneho rozvoja SR
Karol Zimmer, generálny tajomník, Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny SR
Juraj Smatana, štátny tajomník, MŽP SR
Ján Lunter, predseda Banskobystrického samosprávneho kraja
Ondrej Lunter, podpredseda BBSK
Miroslav Fikar, rektor Slovenskej technickej univerzity
Karol Marhold, podpredseda SAV
Viliam Macura, Katedra vodného hospodárstva krajiny STU
Maroš Finka, Oddelenie priestorového plánovania a manažmentu STU
Ladislav Tolmáči, Katedra a regionálnej geografie, ochrany a plánovania krajiny, Prírodovedecká fakulta UK
Anna Bérešová, Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV
Ľubomír Vidlička, Ústav zoológie SAV

Jaroslav Karahuta, predseda výboru NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie
Vladimír Zajačik, poslanec OĽANO, výbor NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie
Anna Zemanová, poslankyňa SAS, výbor NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie
Jaromír Šíbl, poslanec OĽANO, podpredseda výboru NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie

Katarína Butkovská, generálna riaditeľka, sekcia ochrany prírody, biodiverzity a krajiny, MŽP SR
Martin Haluš , Inštitút environmentálnej politiky
Jana Durkošová, Sekcia ochrany prírody, biodiverzity a krajiny, MŽP SR
Gabriela Fischerová, generálna riaditeľka, Sekcia zmeny klímy a ochrany ovzdušia, MŽP SR
Viera Vikukelová, Sekcia vodného plánovania, MŽP SR
Ján Jenčo, riaditeľ, Slovenská inšpekcia životného prostredia

Michal Tomčík, generálny riaditeľ sekcie lesného hospodárstva MPaRV SR
Vladimíra Fabriciusová, generálna riaditeľka služobného úradu, MPaRV SR

Marcel Uhrin, bývalý riaditeľ Národného parku Muránska planina
Ervín Hapl, mimovládna organizácia Živá planina
Daniel Baláž, Štátna ochrana prírody
Ján Šmídt, aktivista