hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Ochrana vlka dravého prinútila zasadnúť k rokovaciemu stolu predstaviteľov envirorezortu a chovateľov oviec a kôz

ilustračný obrázok

Ministerstvo životného prostredia SR dnes prijalo delegáciu Zväzu chovateľov oviec a kôz (ZCHOK). Zástupcovia zväzu počas rokovania predniesli pripomienky k návrhu vyhlášky pripravovanej envirorezortom, ktorá má spresniť pravidlá odškodňovania chovateľov pri škodách spôsobených chránenými dravcami určené zákonom o ochrane prírody a krajiny.

Vyhláška na jednej strane v značnej miere uľahčí uplatnenie nároku poškodeného chovateľa na náhradu škody tým, že výrazne zjednoduší podmienky na preukazovanie spôsobených škôd. Na druhej strane však ministerstvo naďalej zastáva názor, že ZCHOK nemôže očakávať, že štát bude kompenzovať škody vzniknuté na  nezabezpečených stádach.

Členovia ZCHOK vítajú zjednodušenie procesu nahlasovania škôd spôsobených chránenými dravcami, iné časti vyhlášky však kritizujú a budú ich písomne pripomienkovať.

Je na každom chovateľovi, aby na ochranu svojich hospodárskych zvierat realizoval potrebné preventívne opatrenia. „Žiaľ niektorí chovatelia ochranu svojich chovov zanedbávajú. Rátajú s tým, že škody im uhradí štát. MŽP aj skutočne chovateľom škody uhrádza, súčasný zákon ale garantuje preplatenie iba tých škôd, ktoré si nedbalosťou nespôsobili samotní chovatelia“, vyjadril sa minister Ján Budaj.

Vedenie envirorezortu si uvedomuje, že niektoré naozaj efektívne opatrenia (pastierske psy, resp. elektrické oplotenie) sú finančne náročné. Práve preto bude MŽP SR aktívne presadzovať, aby pri nastavovaní spoločnej poľnohospodárskej politiky na nadchádzajúce finančné obdobie 2021-2027 Slovensko v maximálnej miere využilo prostriedky pre podporu chovateľov hospodárskych zvierat. Vrátane príspevkov na preventívne opatrenia smerované k zabráneniu vzniku škôd.

MŽP SR bude pokračovať v stretnutiach s dotknutými pripomienkujúcimi subjektami až do  30. novembra 2020, kedy uplynie lehota pripomienkovania.