hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

O financie zo Zeleného vzdelávacieho fondu je historicky najväčší záujem

Tretí ročník Zeleného vzdelávacieho fondu poukázal na jeho rastúcu popularitu a opodstatnenie. V tomto ročníku prijal envirorezort zatiaľ najviac žiadostí o podporu – 60 s celkovou požadovanou výškou podpory 434 152, 63 eur.

Po odbornom hodnotení projektových zámerov a po rokovaní Komisie ZVF bol schválený zoznam 25 projektov neformálnej environmentálnej výchovy navrhovaných na podporu. Výška podpory predstavuje 125 050,11 eur, pričom 17 projektov má regionálny a 8 projektov má celoslovenský charakter. MŽP SR prispelo sumou 50 000 eur.

„Prostredníctvom inovatívneho Zeleného vzdelávacieho fondu, ktorého administrátorom je Slovenská agentúra životného prostredia, sme už počas prvých dvoch ročníkov podporili viac ako 50 projektov za 313-tisíc eur pre tretí sektor, Ide o finančne malé projekty, ale veľkého významu. Najmenšie subjekty nemajú na trhu veľa príležitostí pre získanie podpory na environmentálne vzdelávanie “ uviedol štátny tajomník Norbert Kurilla.

Partnermi 3. ročníka ZVF sú:

Medzi podporované témy patria projekty zamerané na ochranu ovzdušia, zmenu klímy, obehové hospodárstvo, ochranu biodiverzity, či zdravé a udržateľné budovy. Z podporených projektov môžeme napríklad spomenúť organizáciu Slnkotvor, ktorá získala financie na podporu opeľovačov, alebo Cyklokoalíciu, ktorá uspela s projektom "Do školy na bicykli".

"Podporené projekty neformálnej environmentálnej výchovy nielenže zvyšujú environmentálne povedomie, ale budujú aj aktívny prístup k životnému prostrediu. Verím, že úspech prvých troch ročníkov zabezpečí, aby sme v tomto projekte mohli pokračovať dlhodobo," dodal na záver štátny tajomník Kurilla.

Zelený vzdelávací fond je zriadený pri Slovenskej agentúre životného prostredia na základe rozhodnutia ministra životného prostredia SR. Jeho účelom je podpora rozvoja environmentálnej výchovy, vzdelávania a osvety na území SR prostredníctvom presadzovania princípov spoločnej zodpovednosti a priama podpora vybraných aktivít. Oprávnenými žiadateľmi o podporu z fondu sú mimovládne organizácie, občianske združenia a nadácie, ktoré majú v predmete svojej činnosti environmentálnu výchovu, vzdelávanie a osvetu s pôsobnosťou činnosti dlhšie ako 2 roky. Viac info tu: www.zelenyvzdelavacifond.sk.