hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Nagojský protokol oslavuje 10. výročie

ilustračný obrázok

Dnes, 29 októbra, uplynie desať rokov od prijatia protokolu, ktorý bol prijatý počas medzinárodnej konferencie k Dohovoru o biologickej diverzite v japonskej Nagoji. Nagojský protokol je vo svete dôležitým nástrojom v boji proti nelegálnemu získavaniu a využívaniu genetických zdrojov.

Cieľom Nagojského protokolu je spravodlivo prerozdeľovať výhody, ktoré plynú z využívania genetických zdrojov a tradičných poznatkov o nich. Prispieva k ochrane biodiverzity a jej udržateľnému využívaniu. Podľa medzinárodného dokumentu ten, kto získa biologický materiál obsahujúci DNA a má záujem na ňom vykonávať výskum, musí dodržať legislatívu alebo opatrenia stanovené krajinou pôvodu biologického materiálu. Dodržiavanie týchto povinností a postupov je vymožiteľné aj v krajine, v ktorej sa výskum následne vykonáva. Protokol je dôležitý nástroj v boji s mnohými formami kriminality, napr. s tzv. biopirátstvom.

Slovenská republika je zmluvnou stranou Nagojského protokolu od roku 2016. V rámci 10. výročia sa uskutoční Globálna konferencia ABS 2020, ktorá spojí komunitu predstaviteľov Nagosjkého protokolu a zhodnotí pokrok dosiahnutý za poslednú dekádu v tejto oblasti. Predstavená bude vízia v rámci prípravy strategického rámca pre biodiverzitu po roku 2020.