hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

MŽP SR neudelí viac povolení na vývoz mačkovitých šeliem

ilustračný obrázok

Ministerstvo životného prostredia SR od 1.decembra 2020 pozastavuje vydávanie povolení na vývoz alebo opätovný vývoz exemplárov druhov rodu Panthera, Neofelis, Lynx, Acinonyx a Puma (tiger, leopard, rys, gepard, puma) a udeľovanie výnimiek zo zákazu komerčných činností s exemplármi mačkovitých šeliem.

Dôvodom opatrenia je nelegálny obchod s vybranými druhmi mačkovitých šeliem (najmä s tigrami), čo ohrozuje ich prežitie vo voľnej prírode. V súvislosti s neutíchajúcim dopytom po tigroch a produktoch z nich na účely tradičnej ázijskej medicíny bol zároveň zaznamenaný aj rastúci trend nahrádzania týchto produktov inými druhmi mačkovitých šeliem.

Po dlhodobom sledovaní vývoja uvedenej oblasti a zohľadňujúc vysoké riziko zneužitia vybraných šeliem odchovaných v zajatí na nelegálny obchod, envirorezort pristúpil k obmedzeniam. Tieto sa netýkajú vývozu alebo komerčnej činnosti na výnimočný účel v jednoznačnom a preukázateľnom záujme ochrany, zachovania a záchrany populácie daných druhov vo voľnej prírode.

Prijaté opatrenia vychádzajú aj z požiadaviek stanovených Dohovorom o medzinárodnom obchode s ohrozenými druhmi voľne žijúcich živočíchov a rastlín (CITES), ktorý vyzýva strany na ukončenie nelegálneho obchodu či pytliactva a na obmedzenie populácie chovanej v zajatí iba na úroveň podporujúcu výlučne ochranu voľne žijúcich tigrov.

Prijatie opatrení smerujúcich k obmedzeniu vývozu a komerčnej činnosti iba na výnimočné účely ochrany, zachovania a záchrany daného druhu napomôže nielen k zastaveniu produkcie a komerčného využívania exemplárov týchto druhov, a tým k naplneniu našich medzinárodných záväzkov, ale zároveň prostredníctvom zníženia dopytu, resp. aplikovania princípu predbežnej opatrnosti, prispeje k ochrane daných druhov vo voľnej prírode.