domovská stránka
ikona Facebook FB stránka | ikona hľadať Vyhľadávanie | icon English
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 20:00 |

Minister životného prostredia vyzýva k odkladu rozhodnutia ohľadom budúcnosti Štrbského plesa

Minister životného prostredia Ján Budaj vyzýva kompetentné inštitúcie, aby odložili svoje rozhodovanie o zmene územného plánu Štrby vo vzťahu k Štrbskému plesu. Práve Štrbské pleso je vzácnou prírodnou lokalitou a predstavuje erbové územie Vysokých Tatier. Navyše, voči avizovaným developerským zámerom sa postavili aj miestni obyvatelia prostredníctvom petície.

„Akékoľvek ďalšie zásahy do tohto územia sú veľmi závažným rozhodnutím a bez rešpektu k prírode môžu lokalitu nezvratne poškodiť. Nemáme žiadne druhé Štrbské pleso, preto si ho musíme zachovať,“ vyhlásil Ján Budaj, minister životného prostredia.

Ministerstvo životného prostredia prostredníctvom svojich štátnych ochranárov vstúpi do procesov. Aj keď ide o intravilán obce, zámery môžu zasiahnuť napríklad aj cenné rašelinisko. Správa Tatranského národného parku už dostala potrebné podklady a vo svojom stanovisku bude plne hájiť zachovanie prírodného bohatstva na tomto území.

Minister životného prostredia zároveň poverí zamestnancov sekcie environmentálneho hodnotenia, aby preverili postup okresného úradu, na ktorom proces posudzovania zmeny územného plánu prebieha. V prípade akýchkoľvek podozrení sa minister obráti na príslušné miesta.