hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Minister Budaj zvyšuje ochranu vlka

ilustračný obrázok

Minister životného prostredia Ján Budaj predstavil návrh legislatívy, ktorou zabezpečí takú ochranu vlka dravého, akú majú ostatné chránené živočíchy. Prestane tak byť predmetom každoročného schvaľovania kvót pre poľovníkov na jeho lov, zvýši sa jeho spoločenská hodnota a jeho usmrtenie, ako každého iného chráneného druhu, bude trestným činom.

"S ohľadom na pandémiu nákazy afrického moru ošípaných, ktorá ohrozuje slovenský juh a východ, je žiaduce, aby diviaky mali prirodzeného predátora, ktorý by redukoval ich enormné stavy. Poľovníci v tejto úlohe zlyhali , a ak dnes žiadajú ešte aj odstrel vlkov, vidno, že nechápu situáciu. Neschopnosť poľovníkov zastaviť exponenciálny rast populácie diviakov (a tiež raticovej zveri) núti ministerstvo pôdohospodárstva uvažovať, že ich úlohy prevezme armáda. Znižovať v tejto situácii stavy vlkov je nezmyslom.

Aby sme vlka uchránili pred puškami poľovníkov vyjmeme tento druh zo zoznamu tzv. vybraných živočíchov a bude zaradený do zoznamu chránených živočíchov," uviedol minister Ján Budaj s tým, že tým sa ukončí aj dôvod , pre ktorý na agrorezorte vznikla komisia na určenie poľovných kvót na vlka dravého. Minister týmto reagoval na rozhodnutie tejto komisie povoliť v poľovníckej sezóne 2020/21 väčší odstrel vlkov, než minulý rok (50 jedincov). Minister upozorňuje aj na riziko infringementu za porušovanie európskej smernice o ochrane vlka dravého.

„Vlk je v zmysle európskej legislatívy chránený živočích a má svoje nezastupiteľné miesto v prírode. Je v nej čímsi ako lekárom, ktorý odstraňuje choré a slabé jedince. Čo je ešte dôležitejšie, v súčasnej pandémii moru prasiat nám pomáha predchádzať väčším stratám. Vlk je hlavný prirodzený predátor diviačej zveri. Neobstojí argument, že farmárom spôsobuje škody na hospodárskych zvieratách, pretože tých je neporovnateľne menej“ uviedol minister. Vysoká či diviačia zver spôsobila v roku 2019 poľnohospodárske škody vo výške 17 mil. eur, a to aj napriek opatreniam poľovníkov. Vlk svojím lovom lesnej zveri či hospodárskych zvierat zapríčiňuje ujmu štátu a vlastníkom na hospodárskych zvieratách vo výške približne 30 – 40 tisíc eur ročne. To je 550-krát menej.

Ministerstvo zvýši vykonávacou vyhláškou k zákonu o ochrane prírody a krajiny aj tzv. spoločenskú hodnotu vlka dravého, a to na 3.000 €. Aby však ministerstvo vyšlo v ústrety i farmárom, ktorí majú s vlkom problémy, avizuje zjednodušenie postupu uplatnenia náhrady škôd spôsobených vlkom.