hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Minister Budaj si pripomenul Svetový deň čistého ovzdušia: Znečisťovateľov musíme dostať pod kontrolu

ilustračný obrázok

Organizácia spojených národov vyhlásila 7. september za Svetový deň čistého ovzdušia. Ministerstvo životného prostredia SR pri tejto príležitosti upozornilo na dôsledky znečistenia ovzdušia na zdravie ľudí a informovalo o plánovaných legislatívnych zmenách, aj o prijatých opatreniach na zlepšenie kvality ovzdušia na Slovensku.

Zvýšené koncentrácie znečisťujúcich látok v ovzduší negatívne vplývajú na zdravie ľudí, vedú k ochoreniam obehovej a dýchacej sústavy, až po predčasnú smrť. Podľa údajov Európskej environmentálnej agentúry na Slovensku približne 5 000 obyvateľov ročne zomiera predčasne kvôli znečisteniu ovzdušia. Obzvlášť citlivé skupiny sú deti, tehotné ženy a seniori, či alergici a astmatici.

Kvalita ovzdušia na Slovensku je stále neuspokojivá, a to aj napriek jej výraznému zlepšeniu za posledné roky, ktoré nastalo vďaka prísnejším legislatívnym úpravám zameraným na veľké zdroje znečisťovania. V súčasnosti sú problematické oblasti energetiky, vykurovania a dopravy. Ministerstvo životného prostredia avizuje ďalšie zmeny právnych predpisov v oblasti ochrany ovzdušia. Zmeny sa plánujú v rámci Zákona o ovzduší a Zákona o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia. Ján Budaj, minister životného prostredia, v tejto súvislosti podčiarkol: „Cieľom novej právnej úpravy bude efektívnejšie riadenie kvality ovzdušia. Znečisťovateľov musíme dostať pod kontrolu. Jedinou prioritou má byť ochrana zdravia a života obyvateľov.“

Envirorezort okrem toho avizuje i novú úpravu týkajúcu sa povoľovania zdrojov znečistenia ovzdušia, či kontrolu kotlov v domácnostiach a zakázať chce používanie kotlov nízkej emisnej triedy. Slovenský hydrometeorologický ústav zas v rámci projektu Skvalitnenia národnej monitorovacej siete kvality ovzdušia osádza nové zariadenia - aktuálnych 38 monitorovacích staníc doplní 14 nových.

Významným opatrením envirorezortu, ktoré podporila Európska únia v rámci programu LIFE IP, je vytvorenie národnej siete manažérov kvality ovzdušia. Ich úlohou je poskytovať odborné poradenstvo a zdokonaliť tak aplikáciu riešení na zlepšenie kvality ovzdušia priamo v regiónoch. Viac informácií o projekte LIFE IP, si môžete pozrieť na tejto adrese: www.populair.sk

Minister Budaj na záver vyzval verejnosť, aby sa čoraz intenzívnejšie zapájala do zvyšovania povedomia o dôležitosti čistoty vzduchu. „Ochrana ovzdušia je často prehliadaná, no pritom je to kľúčová oblasť ochrany životného prostredia. Je na čase, aby sme to zmenili a zhlboka sa nadýchli,“ zdôraznil. Dodal, že verejnosť tak môže urobiť napríklad aj prostredníctvom sociálnych sietí zdieľaním hashtagu #zamodruoblohu.