hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Minister Budaj podporuje zelenú obnovu Európy

Ministri európskej dvadsaťsedmičky, ktorí sú zodpovední za ochranu životného prostredia, sa dnes zúčastnili videokonferencie. Najdôležitejšími témami rokovania boli Európska zelená dohoda, podpora obehového hospodárstva a biologickej rozmanitosti všetkých foriem života. Slovenskú republiku na online zasadnutí Rady ministrov životného prostredia EÚ prvýkrát zastupoval Ján Budaj.

Minister Budaj sa hneď v úvode poďakoval chorvátskemu predsedníctvu za prípravu videokonferencie a vytvorenie odbornej diskusie o najdôležitejších výzvach, ktoré majú pomôcť k obnove Európy po koronakríze. Šéf slovenského envirorezortu medzi iným zdôraznil: „Teší ma záujem zúčastnených ministrov vytvoriť odolnejšiu a udržateľnejšiu Európu. Na Slovensku podporujeme uhlíkovú neutralitu a pripravujeme k tomu ukončenie ťažby uhlia, ktoré spôsobuje veľké znečistenie.“

Slovensko sa hlási k Európskej zelenej dohode (European Green Deal), ktorú možno prirovnať k cestovnej mape kľúčových politík EÚ na dosiahnutie klimatickej neutrality v roku 2050. Práve slovenské ministerstvo životného prostredia bolo prvým zo strednej Európy, ktoré sa pripojilo k iniciatíve na podporu zelenej obnovy. Pre zelený reštart ekonomiky je z pohľadu envirorezortu najefektívnejšie zamerať sa na sektor energetiky, predchádzanie vzniku odpadov a podporu obehového hospodárstva. Minister Budaj dodal: „V Európe momentálne dokážeme energeticky renovovať len 1 percento budov za rok. To je na celé storočie. Potrebujeme to výrazne urýchliť a prispieť k razantnejšiemu znižovaniu emisií skleníkových plynov.“

Minister Budaj počas videokonferencie podporil novú Stratégiu EÚ pre biodiverzitu do roku 2030, ktorá by mala tvoriť základ spoločnej poľnohospodárskej politiky.

Minister Budaj počas videokonferencie