hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Minister Budaj otvoril verejnú diskusiu o nákladoch triedeného zberu

ilustračný obrázok

Z iniciatívy ministra životného prostredia Jána Budaja si dnes sadli za jeden stôl výrobcovia, obchodníci, potravinári, zástupcovia organizácií zodpovednosti výrobcov, zamestnávateľov či samospráv, ako aj niektorí poslanci Národnej rady SR. Cieľom je odborne diskutovať o výške nákladov na triedený zber, ktoré ministerstvo nastaví vo vykonávacej vyhláške k zákonu o odpadoch.

Recyklačné poplatky sú na Slovensku v porovnaní s krajinami EÚ jedny z najnižších. Minister životného prostredia Ján Budaj v tejto súvislosti zdôraznil: „Ak sa chceme vymaniť z pozície skládkovej veľmoci a nechceme, aby skolaboval celý systém odpadového hospodárstva, musíme konať. Nevyhnutné je odstrániť nerovnováhu medzi platbami pôvodcov odpadu a nákladmi na separáciu a odstraňovanie odpadov. Dnešná odborná diskusia vytvára priestor, aby sme našli riešenie.“

Cieľom ministerstva životného prostredia je nastaviť spravodlivý systém financovania a zefektívnenia triedeného zberu. „Nerobíme žiadny lobing, ani pre žiadny obchodný reťazec. Ak obchodník chce mať mimoriadne zisky na úkor odpadového hospodárstva, nech to povie do očí obyvateľom a svojim spotrebiteľom,“ dodal minister Budaj.

Odborná konferencia k nákladom triedeného zberu sa koná za účasti všetkých najdôležitejších aktérov vo Veľkej sále Dionýza Štúra v budove Štátneho geologického ústavu Dionýza Štúra v Bratislave za prísnych epidemiologických opatrení.

Záznam konferencie na Facebooku môžete sledovať tu