hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Minister Budaj sa obrátil na NAKA, aby preverila miliónovú odmenu

ilustračný obrázok

Ministerstvo životného prostredia preveruje zmluvy o poskytovaní právnych služieb, v ktorých bola dojednaná podielová odmena, ale o jej oprávnenosti možno pochybovať.

Za predchádzajúceho vedenia ministerstva životného prostredia vyplatili štátni vodohospodári advokátke E.S. podielovú odmenu za vyše 1,6 milióna eur. Minister životného prostredia Ján Budaj nechal nakladanie s verejnými prostriedkami preveriť a zistenia postúpil Národnej kriminálnej agentúre.

Minister Budaj v tejto súvislosti podčiarkol: „Je nepredstaviteľné, aby sa s verejnými financiami šafárilo nehospodárne a v prípade dokázania viny musia byť vinníci potrestaní.“

Advokátka XY poskytovala právne služby Slovenskému vodohospodárskemu podniku, š. p. (SVP) v spore s  PHILOTALE INVESTMENTS LTD proti štátnym podnikom Vodohospodárska výstavba a SVP o zaplatenie náhrady škody 32 mil. eur.

PHILOTALE INVESTMENTS LTD za približne 5 rokov trvania súdneho sporu nepredložil žiaden dôkaz o tom, že mu vznikla akákoľvek škoda. Až po tomto období sa s advokátkou E.S. dojednala podielová odmena, hoci už bolo veľmi pravdepodobné, že SVP bude v spore úspešný. Podielová odmena môže byť dojednaná, iba ak je výsledok sporu veľmi neistý. Ministerstvo preto nadobudlo dôvodné podozrenie, že mohlo dôjsť k nehospodárnemu nakladaniu s verejnými prostriedkami.

Ministerstvo preveruje aj ďalšie zmluvy o poskytovaní právnych služieb. Aj v týchto prípadoch, ak si to situácia vyžiada, svoje zistenia postúpi orgánom činným v trestnom konaní.