hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Minister Budaj na envirokontrole v bratislavskom Istrocheme

Minister životného prostredia Ján Budaj si pozrel areál bývalého Istrochemu v Bratislave, kde sa nachádzajú desiatky rokov neriešené environmentálne záťaže. Spoločne so šéfom Slovenskej inšpekcie životného prostredia Jánom Jenčom začali s kontrolou dodržiavania odpadovej legislatívy, ktorej cieľom je odhaliť, či nedochádza k ďalšiemu zhoršeniu už existujúcich ekologických záťaží v tejto lokalite. Minister Budaj predstavil nového šéfa štátnych geológov zo Štátneho geologického ústavu Dionýza Štúra. Stal sa ním dlhoročný expert ústavu Igor Slaninka. Súčasne predstavil zmenu zákona, ktorá znemožní utajovanie geologických prieskumov.

Odstraňovanie desiatky rokov neriešených environmentálnych záťaží je pre ministerstvo životného prostredia prioritou. Ako povedal minister Budaj: „Nobelove závody, Dynamitka, Dimitrovka a neskôr Istrochem – žiadny z predchádzajúcich ministrov životného prostredia nepovažoval za dôležité zaoberať sa vážnou hrozbou plynúcou zo znečistenia tohto chátrajúceho priemyselného kolosu, ktoré ohrozuje zdravie Bratislavčanov. Ľahostajnosť a zatváranie očí pred zodpovednosťou nikdy nič nevyriešili.“

Razantnejšie kontroly SIŽP

Inšpektori zo Slovenskej inšpekcie životného prostredia začali s kontrolou jednej z aktívnych prevádzok v areáli Istrochemu. Zameraná je na dodržiavanie zákona o odpadoch a na envirozáťaže. Ako doplnil generálny riaditeľ SIŽP Ján Jenčo: „Konáme na základe podnetu. Vzhľadom na to, že sa nachádzame v území s viacerými potvrdenými environmentálnymi záťažami, inšpekcia preveruje či v súčasnosti aktívne prevádzky v tejto lokalite svojou činnosťou nezhoršujú jestvujúce znečistenie životného prostredia.“

Zmena geologického zákona

Ministerstvo v súčasnosti v areáli Istrochemu vykonáva dve geologické úlohy: Bratislava Rača – Žabí majer a Bratislava Ružinov - I. kanál chemických odpadových vôd. Prieskum samotného areálu už vykonal jeho majiteľ. Výsledky prieskumu sa však rozhodol na dobu 10 rokov utajiť, a tak o jeho existencii nik nevedel. Majiteľovi to umožňovala platná legislatíva. Minister Budaj zdôraznil: „V súvislosti s utajením prieskumu spred desiatich rokov je nepredstaviteľné, aby mal súkromník možnosť správu z už vykonaného geologického prieskumu utajiť, obzvlášť v prípade, ak je podozrenie z ohrozovania zdravia obyvateľov hlavného mesta. Ministerskí geológovia a právnici už pripravili legislatívnu zmenu geologického zákona. Prax zatajovania informácií o environmentálnych hrozbách bude ukončená.“
Šéf envirorezortu predstavil nového generálneho riaditeľa Štátneho geologického ústavu Dionýza Štúra. Sľubuje si od neho dôraznejšiu a rýchlejšiu spoluprácu pri odstraňovaní desiatky rokov neriešených ekologických záťaží.