hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Minister Budaj: Dunajské luhy dostanú náležitú ochranu a starostlivosť

ilustračný obrázok

Minister životného prostredia Ján Budaj si dnes, symbolicky na  brehu Veľkolélskeho ostrova v Chránenej krajinnej oblasti Dunajské luhy, prevzal petíciu za záchranu vnútrozemskej delty Dunaja s  vzácnymi lužnými lesmi. Petíciu pripravili aktivisti z Bratislavského regionálneho ochranárskeho združenia (BROZ), vyzbierať sa im podarilo takmer dvanásťtisíc podpisov.

Túto petíciu spustili aktivisti BROZ na deň Zeme, 22. apríla 2020 a  podarilo sa im vyzbierať spolu 11 603 podpisov. Predseda BROZ Tomáš Kušík zdôraznil: „Prietoky pre simulované záplavy sa neustále znižovali, v súčasnosti manipulačný poriadok počíta s maximálnym prietokom vody na úrovni 60 m3/s. Takéto množstvo vody však nedokáže zabezpečiť potrebnú záplavu priľahlého územia. Som preto rád, že naša iniciatíva našla svojho príjemcu a verím, že prístup štátu k ochrane lužných lesov sa zmení.“

Na základe petície ministerstvo životného prostredia spoločne s  vodohospodármi upraví manipulačný poriadok Vodného diela Gabčíkovo. Cieľom zmien bude zvýšiť prietoky vody počas simulovaných záplav, ako aj ich pravidelnosť. Minister Budaj v tejto súvislosti podčiarkol: „Plánujeme zjednodušiť celý administratívny proces, ktorým sa záplavy zabezpečujú. Víťazom v tomto spoločnom boji musí byť príroda a životné prostredie.“

Vnútrozemskú deltu, ktorá je pozostatkom ramennej sústavy Dunaja, negatívne poznačila výstavba Vodného diela Gabčíkovo. Kvôli tomu prúdi do dunajských ramien čoraz menej vody. Minister Ján Budaj chce pre  vzácne územie zabezpečiť patričnú ochranu: „Tento panenský kus prírody, kde sa v minulosti usádzalo značné množstvo zlata a ktoré vytvára unikátnu mozaiku lesných, mokraďových a trávnatých biotopov, je v  súčasnosti závislý od množstva vody, ktorá sa doň vpúšťa na základe manipulačného poriadku gabčíkovskej priehrady. Vážim si iniciatívu verejnosti a môžem všetkých ubezpečiť, že do oblasti dunajských luhov medzi Dobrohošťom a Sapom bude prúdiť viac vody,“ prisľúbil minister envirorezortu.