hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Lesné hospodárenie vystrieda nerušená príroda

Envirorezort odkúpil významný pozemok v Prírodnej rezervácií Turícke dubiny 

Ministerstvo životného prostredia SR opäť využilo predkupné právo a odkúpilo súkromný pozemok v kompetenčnom území Správy Tatranského národného parku, pri obci Turík v okrese Ružomberok. Vďaka tomu bude môcť v tejto lokalite zaistiť adekvátnu ochranu a zamedziť výrubom.

„Ochrana vzácnych lokalít musí byť našou prioritou, preto aj v prípade povoľovania náhodnej ťažby v chránených územiach dbáme napríklad na to, aby sa nevykonávala počas obdobia hniezdenia vtákov a vyvádzania mláďat,“ uviedol riaditeľ Správy TANAP-u Pavol Majko s tým, že na odkúpenom pozemku sa ťažba nebude vykonávať vôbec.

Proces odkúpenia pozemkov sa uskutočnil v súlade s uplatnením predkupného práva štátu na pozemky v chránených územiach. Prijatiu tejto ponuky predchádzalo posúdenie vhodnosti pozemku na výkup, kde Správa Tatranského národného parku ocenila prírodné hodnoty ponúkaného pozemku.

Za pozemok s výmerou 33 856 metrov štvorcových zaplatil štát 35 000 eur. Z pohľadu ochrany prírody ide o veľmi cenné územie. Na pozemkoch sa nachádzajú vzácne porasty duba letného. Výskyt porastov duba sa tu zachoval aj napriek drsným klimatickým podmienkam v celistvej podobe a na území stredného Slovenska tu dosahuje najsevernejší výskyt. Envirorezort získaním tohto pozemku môže do budúcnosti garantovať i zachovanie vhodných podmienok pre existenciu vzácnych druhov.

Práve za súčasného vedenia envirorezortu sa začalo historický prvýkrát s vykupovaním pozemkov na základe predkupného práva štátu. Vďaka tomu, že sa pozemky dostali do rúk štátu, ktorý tam neplánuje vykonávať hospodársku činnosť, tak nie je potrebné vyplácať žiadne ujmy, udeľovať žiadne výnimky. Od roku 2017 rezort predkupným právom získal pozemky napríklad v Slovenskom krase, v Malej Fatre, v Slovenskom raji, Poloninách, NPR Choč a v trende chce pokračovať.

Obrázok ilustračný Ochrana prírody