hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Ján Budaj: Znečistenie životného prostredia nepozná hranice

Šéf envirorezortu dnes prijal veľvyslancov Veľkej Británie a Francúzska, spoločne otvorili výstavu slovenských národných parkov

Minister životného prostredia Ján Budaj v predvečer Svetového dňa životného prostredia prijal veľvyslancov Veľkej Británie a Francúzska – dvoch veľmocí, garantov mierových zmlúv, ktorých sté výročie pripadá na tento dátum. Na stretnutí podotkol, že ochrana životného prostredia sa týka rovnakou mierou veľkých i malých krajín. Dnes ochrana životného prostredia spája aj tých susedov, ktorých kedysi delili konflikty. Počas stretnutia spoločne otvorili výstavu slovenských národných parkov, ktorou ministerstvo spustilo program „Ochrana životného prostredia je kultúra. Kultúra je ochrana zdravého prostredia“.

„Znečistené ovzdušie, rieky plné plastov, zmena klímy, strata biodiverzity a mnohé ďalšie výzvy nepozerajú na hranice štátov. Práve preto nás ochrana životného prostredia bytostne a existenčne spája,“ vyhlásil Ján Budaj, minister životného prostredia.

Podľa slov šéfa zeleného rezortu, slovenská envirodiplomacia musí zohrávať aktívnu úlohu pri riešení globálnych tém, aj pri dobrých susedských vzťahoch. Slovensko má ešte stále veľkú mieru zachovanej prírody a je domovom ohrozených druhov, ako sú napríklad vlk dravý alebo hlucháň hôrny, ktoré nachádzajú útočisko práve v našich národných parkoch.

„Slovensko pri snahe zachovávať prírodnú rozmanitosť hrá významnú úlohu aj v širšom, globálnom kontexte. A o to viac vnímam záväzok chrániť naše národné parky tak, ako si to skutočne vyžadujú,“ hovorí Ján Budaj.

Andy Garth, britský veľvyslanec zdôraznil význam Svetového dňa životného prostredia pretože vlády aj občania po celom svete musia spoločne pracovať na budovaní udržateľnej budúcnosti pre našu planétu: 

„Teraz, keď vstupujeme do fázy obnovy ekonomiky po koronavíruse, musíme ju budovať zelenšiu a udržateľnejšiu a konať zodpovedne s ohľadom na budúce generácie. Spojené kráľovstvo sa teší na úzku spoluprácu na týchto dôležitých otázkach so Slovenskom, ktoré je naším blízkym a váženým partnerom,“ podčiarkol Andy Garth.

Podľa francúzskeho veľvyslanca Christopheho Léonziho je kľúčové, aby Európska únia aj naďalej stála v čele medzinárodného úsilia a pretláčala témy zmeny klímy a ochrany životného prostredia do centra diania.

"Francúzsko je pripravené posilniť spoluprácu s novou vládou Slovenskej republiky, kladúc dôraz predovšetkým na Európsku zelenú dohodu, výskum a vývoj, zelený priemysel, elektromobilitu, odpadové hospodárstvo, ako aj boj proti environmentálnej kriminalite,“ uzavrel Christophe Léonzi.