hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Envirorezort zorganizoval odbornú konferenciu o poplatkoch za odpad

ilustračný obrázok

Počas minulého týždňa sa na pôde Štátneho geologického ústavu Dionýza Štúra konala odborná konferencia, na ktorej zástupcovia štátnej správy a dotknutých organizácií diskutovali o poplatkoch za zber triedeného zberu.

„Samosprávy síce investujú do separovania odpadu, no v konečnom dôsledku všetky vyseparované plasty neskončia v cementárskej peci alebo sa nedostanú do recyklačného procesu, ale vyseparovaný odpad skončí v zmesovom odpade a na skládke,“ uviedol na stretnutí minister životného prostredia Ján Budaj.

Ako doplnil, cieľom rezortu je, aby sa obnovila stabilita informovaného separovaného zberu, pričom prípadné zmeny poplatkov prebehnú riadnym medzirezortným pripomienkovým konaním.

Podľa štátneho tajomníka Juraja Smatanu cieľom konferencie bolo, aby sa sumarizovali pripomienky a názory jednotlivých strán, pričom takúto diskusiu považuje za súčasť riadneho legislatívneho procesu.

Zástupcovia rezortu zároveň nevylúčili, že takéto rokovanie „pri veľkom stole“  zopakujú, aby sa podarilo nájsť riešenie, ktoré nebude pre zasiahnuté organizácie príliš likvidačné, no súčasne pomôže splniť záväzky Slovenska voči Európskej únii v oblasti odpadov.