hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Envirorezort verí, že dosiahne so Zväzom chovateľov oviec a kôz dohodu, ktorá zabezpečí skvalitnenie ochrany prírody

ilustračný obrázok

Ministerstvo životného prostredia, po minulotýždňovom prijatí delegácie Zväzu chovateľov oviec a kôz (ZCHOK), naďalej pokračuje v aktívnej komunikácii s jej zástupcami. Minister životného prostredia Ján Budaj ich upozorňuje, že nemôžu očakávať kompenzácie za škody vzniknuté na  nezabezpečených stádach.

"Pre ministerstvo zostáva prioritou zachovanie spásania trvalo trávnatých porastov, udržiavanie kultúrnej krajiny a podpora biodiverzity," uviedol minister životného prostredia Ján Budaj na margo rokovaní. Ich výsledkom má byť také znenie vyhlášky k zákonu o ochrane prírody a krajiny, ktorá zabezpečí ochranu vlka dravého, ale neublíži hospodárskym zvieratám. Jednou z prvých kompromisných tém má byť odklad požiadaviek týkajúcich sa veku pastierskych psov.

Vedenie envirorezortu si veľmi dobre uvedomuje, že niektoré naozaj efektívne opatrenia (pastierske psy, resp. elektrické oplotenie) sú finančne náročné. A práve preto aktívne presadzuje, aby pri nastavovaní spoločnej poľnohospodárskej politiky na nadchádzajúce finančné obdobie 2021-2027 Slovensko v maximálnej miere využilo prostriedky pre podporu chovateľov hospodárskych zvierat. Vrátane príspevkov na preventívne opatrenia smerované k zabráneniu vzniku škôd. „Na tento zámer dostávame z radov chovateľov pozitívne ohlasy, o čom sme informovali aj agrorezort,“ uviedol minister Budaj.

MŽP SR bude pokračovať v stretnutiach s dotknutými pripomienkujúcimi subjektami až do  30. novembra 2020, kedy uplynie lehota pripomienkovania.